Medverka i Svenska IHP

Vi välkomnar initiativ från svenska aktörer i anknytning till samtliga fokusområden inom IHP VIII, se länk till höger.