Länkar

Svenska IHP är en del av ett omfattande internationellt samarbete kring vattenresurser.

UNESCO

UNESCO är FN:s organisation för samarbete mellan länderna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.

IHP

IHP, International Hydrological Programme, är UNESCO´s internationella vetenskapliga samarbetsprogram inom vattenforskning, vattenresurshantering, utbildning och kapacitetsuppbyggnad.

FRIEND

FRIEND (Flow Regimes from International Experimental and Network Data) är ett internationellt IHP-samarbete som syftar till att genom utbyte av data, kunskap och teknik på regional nivå öka förståelse av hydrologisk variabilitet i tid och rum.

Swedish Water House

Swedish Water House är ett svenskt nätverk kring vattenrelaterade frågor, kunskapsutbyte och policyutveckling

SHR

SHR (Svenska Hydrologiska Rådet) är ett svenskt hydrologiskt samarbetsorgan för att främja hydrologisk forskning och utbildning samt verka för att hydrologiska kunskaper och forskningsresultat kommer samhället till godo. SHR samordnar svenska arrangörers aktiviteter i samband med Världsvattendagen.

WMO-program

WMO:s (World Meteorological Organisation) “Hydrology and Water Resources Programme” assisterar nationella hydrologiska institut och övriga organisationer som ansvarar för vattenresurshantering.

Hydrologisk ordbok

WMOs internationella hydrologiska ordbok ”Glossary of Hydrology” finns för närvarande tillgänglig på 15 språk. SHR kommer med stöd från IHP-kommitén arbeta för att komplettera denna ordbok med svenska termer.

UNESCO

UNESCO är FN:s organisation för samarbete mellan länderna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.

IHP

IHP, International Hydrological Programme, är UNESCO´s internationella vetenskapliga samarbetsprogram inom vattenforskning, vattenresurshantering, utbildning och kapacitetsuppbyggnad.

FRIEND

FRIEND (Flow Regimes from International Experimental and Network Data) är ett internationellt IHP-samarbete som syftar till att genom utbyte av data, kunskap och teknik på regional nivå öka förståelse av hydrologisk variabilitet i tid och rum.

Swedish Water House

Swedish Water House är ett svenskt nätverk kring vattenrelaterade frågor, kunskapsutbyte och policyutveckling

SHR

SHR (Svenska Hydrologiska Rådet) är ett svenskt hydrologiskt samarbetsorgan för att främja hydrologisk forskning och utbildning samt verka för att hydrologiska kunskaper och forskningsresultat kommer samhället till godo. SHR samordnar svenska arrangörers aktiviteter i samband med Världsvattendagen.

WMO-program

WMO:s (World Meteorological Organisation) “Hydrology and Water Resources Programme” assisterar nationella hydrologiska institut och övriga organisationer som ansvarar för vattenresurshantering.

Hydrologisk ordbok

WMOs internationella hydrologiska ordbok ”Glossary of Hydrology” finns för närvarande tillgänglig på 15 språk. SHR kommer med stöd från IHP-kommitén arbeta för att komplettera denna ordbok med svenska termer.

EXTERNA LÄNKAR

UNESCO IHP, International Hydrological Programme FRIEND HELP Swedish Water House SHR, Svenska hydrologiska rådet Hydrology and Water Resources Programme, WMO IAHS, International Association of Hydrological Sciences Svenska Unescorådet Världsvattendagen Nordisk Hydrologisk Förening Rapport från IHP möte