Länkar

Svenska IHP är en del av ett omfattande internationellt samarbete kring vattenresurser.

EXTERNA LÄNKAR

UNESCO IHP, International Hydrological Programme FRIEND HELP Swedish Water House SHR, Svenska hydrologiska rådet Hydrology and Water Resources Programme, WMO IAHS, International Association of Hydrological Sciences Svenska Unescorådet Världsvattendagen Nordisk Hydrologisk Förening Rapport från IHP möte