Aktiviteter

Här finns bland annat information och dokumentation från genomförda aktiviteter.

Röda floden, en gränsflod mellan Kina och Vietnamn
Röda floden, en gränsflod mellan Kina och Vietnamn. Foto Wikipedia
Röda floden, en gränsflod mellan Kina och Vietnamn
Röda floden, en gränsflod mellan Kina och Vietnamn. Foto Wikipedia

DOKUMENTATION

Annual Report Swedish IHP Committee 2014.pdf (28 kB, pdf) IHP Verksamhetsplan 2014 (40 kB, pdf) IHP årsrapport 2013 (18 kB, pdf)

SÖKA BIDRAG

Se under Medverka

MÖTESANTECKNINGAR 2015

25 March 2015.pdf (14 kB, pdf) 28 May 2015.pdf (12 kB, pdf) 9 June 2015.pdf (12 kB, pdf)

MÖTESANTECKNINGAR 2014

IHP minutes 27th January (13 kB, pdf) IHP minutes 7 April 2014 (12 kB, pdf) IHP minutes 19 May 2014 (14 kB, pdf) IHP minutes 29 September 2014 (14 kB, pdf) IHP minutes 26 August 2014 (14 kB, pdf) IHP minutes 10 November 2014 (16 kB, pdf)