Internationella hydrologiska programmet, IHP, är ett program för vetenskapligt regeringssamarbete med fokus på forskning om vattenrelaterade frågor. Svenska IHP är vår nationella kommitté i arbetet.

AKTUELLT

Nytt UNESCO center i Stockholm

UNESCO öppnar ett nytt forskningscenter i Stockholm på SIWI för att öka kunskapen om hur vi kan samarbeta om gemensamma vattenresurser för att undvika konflikter.

Nytt UNESCO center i Stockholm

Slutrapport från IHP

Nu finns slutrapporten klar från den 49:e sessionen av Intergovernmental Council of IHP.
Slutrapport UNESCO

Hydrologisk ordbok

En internationell hydrologisk ordbok finns för närvarande tillgänglig på 15 språk. Ordboken kommer att kompletteras med svenska termer. Arbetet bedrivs av Svenska Hydrologiska Rådet med stöd från IHP-kommitén.

Hydrologisk ordlista

 

KALENDARIUM

World Water Week 2014

World Water Week arrangeras i Stockholm 31 augusti-5 september. Temat för i år är "Energy and Water".

Internationella hydrologiska programmet, IHP, är ett program för vetenskapligt regeringssamarbete med fokus på forskning om vattenrelaterade frågor. Svenska IHP är vår nationella kommitté i arbetet.

AKTUELLT

Nytt UNESCO center i Stockholm

UNESCO öppnar ett nytt forskningscenter i Stockholm på SIWI för att öka kunskapen om hur vi kan samarbeta om gemensamma vattenresurser för att undvika konflikter.

Nytt UNESCO center i Stockholm

Slutrapport från IHP

Nu finns slutrapporten klar från den 49:e sessionen av Intergovernmental Council of IHP.
Slutrapport UNESCO

Hydrologisk ordbok

En internationell hydrologisk ordbok finns för närvarande tillgänglig på 15 språk. Ordboken kommer att kompletteras med svenska termer. Arbetet bedrivs av Svenska Hydrologiska Rådet med stöd från IHP-kommitén.

Hydrologisk ordlista

 

KALENDARIUM

World Water Week 2014

World Water Week arrangeras i Stockholm 31 augusti-5 september. Temat för i år är "Energy and Water".