Internationella hydrologiska programmet, IHP, är ett program för vetenskapligt regeringssamarbete med fokus på forskning om vattenrelaterade frågor. Svenska IHP är vår nationella kommitté i arbetet.

AKTUELLT

Nytt UNESCO center i Stockholm

UNESCO öppnar ett nytt forskningscenter i Stockholm på SIWI för att öka kunskapen om hur vi kan samarbeta om gemensamma vattenresurser för att undvika konflikter.

Nytt UNESCO center i Stockholm

Ny artikel i tidskriften Vatten

Under 2011 hölls två stycken workshops, som nu har publicerats i en artikel i tidskriftenVatten. Artikeln heter "Potentials for Numerical Models in Water Management Recommendations for Local Water Management with Stakeholder Involvement" och ger rekommendationer på hur man bäst arbetar med hydrologiska modeller och involvering av beslutsfattare.

Ny rapport från IHP möte

I september 2013 hölls ett IHP möte i Nairobi. Det tre dagar långa mötet innefattade paneldiskussioner och arbetsgrupper.

Slutrapport från IHP

Nu finns slutrapporten klar från den 49:e sessionen av Intergovernmental Council of IHP.
Slutrapport UNESCO

FRIEND-Water

FRIEND-Water är ett IHP nätverk. Nytt informationsblad finns utgivet.

Hydrologisk ordbok

En internationell hydrologisk ordbok finns för närvarande tillgänglig på 15 språk. Ordboken kommer att kompletteras med svenska termer. Arbetet bedrivs av Svenska Hydrologiska Rådet med stöd från IHP-kommitén.

Hydrologisk ordlista

 

KALENDARIUM

Världsvattendagen 2014

Temat på årets Världsvattendag handlar om vatten och energi. Temat har valts för att öka kunskapen och kopplingen dem emellen.

European Geosciences Union

European Geosciences Union och IAHS har ett symposium 27 april-2 maj- "Integrated Water Resources Management - Evolving Water Resources Systems - Understanding, Predicting and Managing Water - Society Interactions".

Nordisk hydrologisk förening

Nordisk hydrologisk förening anordnar en konfrens på KTH den 11-13 augusti - ""The Nordic Hydrology Model" - Linking science and practice"

World Water Week 2014

World Water Week arrangeras i Stockholm 31 augusti-5 september. Temat för i år är "Energy and Water".

Internationella hydrologiska programmet, IHP, är ett program för vetenskapligt regeringssamarbete med fokus på forskning om vattenrelaterade frågor. Svenska IHP är vår nationella kommitté i arbetet.

AKTUELLT

Nytt UNESCO center i Stockholm

UNESCO öppnar ett nytt forskningscenter i Stockholm på SIWI för att öka kunskapen om hur vi kan samarbeta om gemensamma vattenresurser för att undvika konflikter.

Nytt UNESCO center i Stockholm

Ny artikel i tidskriften Vatten

Under 2011 hölls två stycken workshops, som nu har publicerats i en artikel i tidskriftenVatten. Artikeln heter "Potentials for Numerical Models in Water Management Recommendations for Local Water Management with Stakeholder Involvement" och ger rekommendationer på hur man bäst arbetar med hydrologiska modeller och involvering av beslutsfattare.

Ny rapport från IHP möte

I september 2013 hölls ett IHP möte i Nairobi. Det tre dagar långa mötet innefattade paneldiskussioner och arbetsgrupper.

Slutrapport från IHP

Nu finns slutrapporten klar från den 49:e sessionen av Intergovernmental Council of IHP.
Slutrapport UNESCO

FRIEND-Water

FRIEND-Water är ett IHP nätverk. Nytt informationsblad finns utgivet.

Hydrologisk ordbok

En internationell hydrologisk ordbok finns för närvarande tillgänglig på 15 språk. Ordboken kommer att kompletteras med svenska termer. Arbetet bedrivs av Svenska Hydrologiska Rådet med stöd från IHP-kommitén.

Hydrologisk ordlista

 

KALENDARIUM

Världsvattendagen 2014

Temat på årets Världsvattendag handlar om vatten och energi. Temat har valts för att öka kunskapen och kopplingen dem emellen.

European Geosciences Union

European Geosciences Union och IAHS har ett symposium 27 april-2 maj- "Integrated Water Resources Management - Evolving Water Resources Systems - Understanding, Predicting and Managing Water - Society Interactions".

Nordisk hydrologisk förening

Nordisk hydrologisk förening anordnar en konfrens på KTH den 11-13 augusti - ""The Nordic Hydrology Model" - Linking science and practice"

World Water Week 2014

World Water Week arrangeras i Stockholm 31 augusti-5 september. Temat för i år är "Energy and Water".