Översvämningar i Sverige

 
Vid översvämning täcker vattnet ytor utanför den normala gränsen för vattendrag, sjö eller hav. I SMHIs Faktablad om översvämningar beskrivs orsakerna till översvämningar och där finns även en sammanställning av de kraftigaste översvämningarna i Sverige från år 1900 fram till och med år 2003.
Nedan finns ytterligare information om kända översvämningar och höga flöden i Sverige. De senaste årens översvämningar är här mer detaljerat beskrivna än tidigare händelser. Sedan 2002 finns också Översvämningar årsvis sammanfattade.

  
2007 Höstens högflöden fortsatte under januari

2006 Översvämningar och jordskred
Skyfall orsakade ras vid Ånn
Vårfloden i norra Sverige
Vårfloden i södra Sverige
2005 Varmt väder gav intensiv vårflod i fjällen
Hög vårflod i Torneälven
Höga flöden i stormens spår
2004 Sommarflöden i norr och söder
Ett sommarflöde från Kebnekaise till Bottenviken på 6 dygn
Skyfall i Värmland
2003 Sommarflöden i Småland
2002 Extrema vattenflöden i södra Götaland
2001 Sommarnederbörden 2001
Översvämningar i Sundsvallstrakten
2000 Sommaröversvämningar i södra Norrland
Höstflöde i Värmland och Dalarna (Vänern)
Mer bilder från översvämningarna
1998 Augustiflöden i Umeälven och Ångermanälven
1997 Ras i Sysslebäck.
Regnkatastrof på Fulufjället
Översvämningar i Pitetrakten
1996 Östergötland och nordöstra Småland
1995 1900-talets högsta flöden i ett flertal oreglerade vattendrag i mellersta och norra Sverige
Vårflod i södra Sverige
1993 Extrema sommarflöden i reglerade norrlandsälvar
1989 Luleälven
1986 Vårflöde i Dalarna och Hälsingland
1985 Höstflöde i Dalarna och Hälsingland
Noppikoskidammen havererar
1984 Svår islossning i Torneälven
1980 Kritiskt vinterflöde i norra Skåne och angränsande delar av landskapen
1977 Extrem vårflod i Bergslagen
1973 Dammolycka i Sysslebäck
1968 Torneälven
1966 Södra Sverige och Dalälven
1951 Höga flöden i sydvästra Sverige och Götaland
1938 Spölandskatastrofen i Umeälven
1924 Kraftiga flöden i Södra Sverige
1922 Luleälven
1919 Södra och mellersta Norrlands kusttrakter
Ur YMER, Tidskrift utgiven av SSAG
1916 1900-talets värsta översvämningar i Dalälven inträffar
Klarälven och Karlstad
1905 Tappningskatastrof, Arpojaure/Arpujärvi, Kiruna kommun
1904 Extremt vattenstånd i Mälaren
1900 Översvämning i Fyrisån
1861 Torrläggning av Vuontisjärvi, Norrbottens län
1860 1800-talets värsta översvämningar i Dalälven inträffar
1796 Vildhussen tömmer Ragundasjön i Indalsälven
1677 Islossning i Torneälven
1649 Olsmässofloden i Östergötland
1596 Ett krisens år i Örslösa på Kållandsö
Översvämningar
  Läs mer om:
Översvämningar i Sverige
Översvämningar årsvis sammanfattade
Faktablad om översvämningar (pdf)
Klimatet och vattnet
Höga flöden i reglerade älvar (pdf)
Översiktlig översvämningskartering
Kan vi skydda oss mot höga flöden?
SMHIs arkiv över översvämmade områden
Översvämningar och dammbrott


Arvika hösten 2000

Uppdaterad 2007-02-08