Rapporter från IPCC

Här finns länkar till IPCC:s utgivna och kommande rapporter inom Fifth Assessment Report (AR5 2013-2014) och Sixth Assessment Report (AR6 2018-2021).

AR6 Syntesrapport

Syntesrapporten är en sammanställning av de rapporter som ingår i the Sixth Assessment Report (AR6) med beräknad utgivning 2022.

AR6 Delrapport 3 - Att begränsa klimatförändringarna

Rapporten är Arbetsgrupps 3 bidrag till the Sixth Assessment Report (AR6) med beräknad utgivning 2021.

AR6 Delrapport 2 - Effekter, anpassning och sårbarhet

Rapporten är Arbetsgrupps 2 bidrag till the Sixth Assessment Report (AR6) med beräknad utgivning 2021.

AR6 Delrapport 2 - Att begränsa klimatförändringarna

Rapporten är Arbetsgrupps 2 bidrag till the Sixth Assessment Report (AR6) med beräknad utgivning 2021.

AR6 Metodrapport om inventering av växthusgaser

I maj 2019 tar FN:s klimatpanel IPCC ställning till en uppdaterad metodrapport ”2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”, som avser en revidering av 2006 års riktlinjer för nationella inventeringar av växthusgaser. 

AR6 Specialrapport om Klimatförändringar och marken

En specialrapport från IPCC om klimatförändringar, ökenspridning, markförstöring, hållbar markförvaltning, livsmedelssäkerhet och växthusgasflöden i markbundna ekosystem. Rapporten publiceras i augusti 2019.

AR6 Specialrapport om Haven och kryosfären i ett förändrat klimat

Specialrapporten om haven och kryosfären i ett förändrat klimat kommer att publiceras i september 2019.

AR6 Delrapport 1 - Den vetenskapliga grunden

Rapporten är Arbetsgrupps 1 bidrag till the Sixth Assessment Report (AR6) med beräknad utgivning 2021.

AR6 Metodrapport om inventering av växthusgaser

I maj 2019 tar FN:s klimatpanel IPCC ställning till en uppdaterad metodrapport ”2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”, som avser en revidering av 2006 års riktlinjer för nationella inventeringar av växthusgaser. 

AR6 Metodrapport om inventering av växthusgaser

Just nu pågår en uppdatering av en tidigare metodrapport (från 2006) som handlar om inventering av växthusgaser.  Denna nya metodrapport "2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories" (2019 Refinement) kommer att behandlas av …

1 är nuvarande resultatsidan Gå till resultatsida 2