Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav - [BETA]

från provtagning till kunskap

Publikationer

Här presenteras rapporter, årssammanställningar och faktablad inom oceanografin.

 

Faktablad oceanografi

Lär dig mer om  havet - Ladda ner SMHIs oceanografiska faktablad. 

Skrifter & rapporter om havet

Flera olika myndigheter och organisationer arbetar med havsfrågor. De redovisar ofta sina resultat i form av skrifter/rapporter och publicerar dem på sina respektive webbplatser. Vi har här samlat några av dessa.

Årsmedeltemperatur

Klimatindikatorer

SMHI har tagit fram ett antal klimatindikatorer som kan användas för att följa klimatförändringarna i Sverige. Klimatindikatorerna visar avvikelser i temperatur, nederbörd, geostrofisk vind och havsvattenstånd.