Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav - [BETA]

från provtagning till kunskap

Internationella samarbeten kring marina data

Här presenteras länkar till olika oceanografiska data.

SHARK Svenskt HavsARKiv

Havsmiljödata

Hämta marin fysikalisk, kemisk och biologisk data från den svenska miljöövervakningen.

SVAR

Svenskt Vattenarkiv (SVAR)

Här hittar du data om svenska vattenförekomster.

SeaDataNet

SeaDataNet

SeaDataNet är ett samarbete mellan Europas oceanografiska datacenter, som tillgängliggör data genom en gemensam webbsida.

Copernicus

Copernicus Marine Service

Copernicus tillhandahåller flera marina tjänster såsom oceanografiska observationsdata och modellberäkningar för alla europeiska hav. SMHI ansvar bl.a. för att samla in alla oceanografiska observationsdata i Östersjön och tillgängliggöra dessa via en central webbportal.

EMODnet

EMODnet

EU-projektet EMODnet kemi bygger på helt på SeaDataNets system med distribuerade databaser etc., men omfattar förutom ”oceanografiska parametrar” även miljögifter i vatten, biota och sediment. Produkter i form av klimatologier och tidsserier kommer att tas fram bassängsvis för Europa. Inom fysikdelen presenteras fysiska parametrar såsom havsvattenstånd, temperatur och salthalt från Copernicus- programmet ihop med data från SeaDataNet. SMHI ansvarar för Östersjön.

Logotyp Environment Climate Data Sweden - ECDS

Environment Climate Data Sweden

ECDS förbättrar tillgången till data inom klimat- och miljöforskning. ECDS ger åtkomst till befintliga data inom och utom landet och ger stöd och rådgivning i datafrågor under hela forskningsprocessen.

Utforskaren öppna data

SMHIs öppna data

Tjänsten "SMHIs Öppna data" tillhandahåller både modell- och observationsdata och har oceanografisk data från flera parametrar såsom exempelvis: Havsvattenstånd, is, salthalt, ström, vågor och temperatur. Du kan själv utforska hela SMHIs dataskatt på länkar nedan.