Om luftföroreningar

Innan det direkta luftkvalitetsarbetet kan inledas är det bra att ha viss grundläggande kunskap inom området. På denna sida kan du lära dig om luftföroreningars egenskaper och vilken lagstiftning som styr det svenska luftkvalitetsarbetet.

För att undersöka och arbeta med luftkvalitet, oavsett om det görs med modeller, mätningar eller en kombination av dessa måste man ha en grundläggande förståelse för faktorer som påverkar föroreningarnas förekomst och spridning. Luftföroreningars källor, kemi och konsekvenser behandlas under avsnittet luftföroreningar.

Som enskild kommun har man ansvar att kontrollera och vid behov åtgärda vissa luftföroreningar. När man arbetar med luftkvalitet är det bra att känna till lite om de lagar, normer och mål som styr och reglerar detta arbete. En översikt av detta ges under avsnittet styrande dokument.

Reflab molekyler

För att undersöka och arbeta med luftkvalitet, oavsett om det görs med modeller, mätningar eller en kombination av dessa måste man ha en grundläggande förståelse för faktorer som påverkar föroreningarnas förekomst och spridning. Luftföroreningars källor, kemi och konsekvenser behandlas under avsnittet luftföroreningar.

Som enskild kommun har man ansvar att kontrollera och vid behov åtgärda vissa luftföroreningar. När man arbetar med luftkvalitet är det bra att känna till lite om de lagar, normer och mål som styr och reglerar detta arbete. En översikt av detta ges under avsnittet styrande dokument.

Reflab molekyler