Nyhetsarkiv

Kvalitetssäkra dina beräkningar

Beräkningsmodeller för luftkvalitet ska uppfylla vissa fastställda kvalitetsmål. Nu finns en uppdaterad och mer lättanvänd version av ett Excelverktyg för utvärdering av modellberäkningar mot mätdata.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så gör du en luftkvalitetsberäkning

Att utföra en bra luftkvalitetsberäkning inkluderar flera steg av valmöjligheter och genomföranden. Nu finns en lista som steg för steg vägleder dig genom de viktigaste momenten innan, under och efter din modellberäkning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Länssamverkan för bättre luftkvalitetskontroll

Örebro län diskuterade under ett möte i november att återuppta en länssamverkande luftkvalitetövervakning. Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller var där och presenterade hur modellberäkningar kan stärka och effektivisera …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Möte för nordiska referenslaboratorier

I mitten av oktober samlades representanter från de nordeuropeiska referenslaboratorierna i Tallinn för att samverka i nordiska frågeställningar om luftkvalitet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Europeiskt möte om luftkvalitet och modeller

Ett sjuttiotal forskare, beslutsfattare och användare av luftkvalitetsmodeller samlades i slutet av maj i Utrecht i Nederländerna för att diskutera europeisk policy kring användning och kvalitetssäkring av modellresultat. Reflab – modeller fanns på plats.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny rådgivningstjänst underlättar luftkvalitetsarbetet

För att bistå kommuner i luftvårdsarbetet finns nu en ny rådgivningstjänst på SMHI. Referenslaboratoriet för tätortsluft syftar till att stärka och underlätta användningen av luftkvalitetsmodeller i arbetet för en bättre …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så rapporterar du dina beräkningar

Att rapportera beräkningsresultat är viktigt för att så många som möjligt ska få tillgång till resultaten. EU har nu fastställt regler för utbyte av information och rapportering av luftkvalitet.

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad