Nyhetsarkiv

Guide om luftkvalitetsmodellering i arbetet med åtgärdsprogram

Reflab – modeller lanserar nu en guide som stöd i hur luftkvalitetsmodellering kan användas i arbetet med åtgärdsprogram.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kurs om luftkvalitetsmodellering som stöd för åtgärdsprogram

Reflab – modeller arrangerade en endagskurs om luftkvalitetsmodellering som stöd för åtgärdsprogram den 22 oktober 2015 på SMHI i Norrköping.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur kan åtgärdsprogram för luftkvalitet göras bättre?

Hur kan åtgärdsprogram för luftkvalitet göras bättre? Att svara på den frågan var målet med det Europeiska samarbetet APPRAISAL som var en del av det 7 ramverksprogrammet (FP7). Projektet hade avslutningskonferens 11 maj 2015 i Bryssel där Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller deltog som …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kurs om luftkvalitetsmodellering som stöd för åtgärdsprogram

Reflab – modeller bjuder in till en endagskurs om luftkvalitetsmodellering som stöd för åtgärdsprogram den 22 oktober 2015 på SMHI i Norrköping.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny forskning visar hälsopåverkan från vedrök

Småskalig vedeldning är en betydande källa till luftföroreningar. Kunskapen är dock begränsad om vilka effekter vedeldningen har på människors hälsa. SMHI har i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet och Umeå Universitet kartlagt situationen i Umeå med omnejd.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kurs på SMHI gav grunderna i luftkvalitetsmodellering

Reflab – modellers halvdagskurs i luftkvalitetsmodellering gick av stapeln den 4 november på SMHI i Norrköping med deltagare från olika delar av landet. Föreläsningar varvades med gruppdiskussioner där deltagarna kunde lära av varandras sätt att arbeta med luftkvalitetsmodeller.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny version av utvärderingsverktyget

Nu finns en uppdaterad version av Excel-verktyget för utvärdering tillgänglig. I den nya versionen har beräkningarna snabbats upp och det är nu möjligt att göra utvärdering enbart för årsmedelvärden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sista chansen: Kurs i grunderna för luftkvalitetsmodellering

För dig som är ovan modellanvändare anordnar Reflab – modeller den 4 november 2014 en kurs där de teoretiska grunderna nödvändiga för att lyckas med en modellberäkning gås igenom. För dig som vill komplettera de teoretiska kunskaperna med praktisk användning av modellsystemet SIMAIR anordnas en …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny vägledning för rapportering av modelldata

Den 30 juni är sista datum för svenska kommuner att rapportera modelldata för luftkvalitet. Hur går du till väga och vad du bör tänka på? Nu finns en ny vägledning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Jönköping klarar normen

Det är i vägtrafikmiljöer som de högsta luftföroreningshalterna brukar finnas. Därför är det gator med mycket trafik – och kanske med trånga och dåligt ventilerade gaturum – som man främst behöver hålla koll på. I Jönköping håller man sedan lång tid tillbaka ett vakande öga på luftkvaliteten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad