Nya internationella kvalitetsmått för modellering tas fram

Reflab - modeller deltog i februari på en träningskurs i Italien för verktyget Delta tool, som används för att bedöma kvaliteten på modelleringsresultat i jämförelse med mätdata.

Delta tool är framtaget i samarbete med FAIRMODE (Forum for Air Quality Modelling in Europe), och målet är att kvalitetsmåtten i verktyget ska ingå i EU-Luftdirektivets krav inom ett par år. I dagsläget är det kvalitetsmålen RPE och RDE (Relative Percentile/Directive Error) som gäller, och verktyg för att beräkna dem finns på Reflabs hemsida:

Verktyg för utvärdering av luftkvalitetsberäkningar

Reflab modeller svarar gärna på frågor angående användning av verktyget och tolkning av resultat.