Kurs på SMHI gav grunderna i luftkvalitetsmodellering

Reflab – modellers halvdagskurs i luftkvalitetsmodellering gick av stapeln den 4 november på SMHI i Norrköping med deltagare från olika delar av landet. Föreläsningar varvades med gruppdiskussioner där deltagarna kunde lära av varandras sätt att arbeta med luftkvalitetsmodeller.

Kursen vände sig till ovana modellanvändare och arrangör för kursen var Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller.

Fokus låg på att förbättra kunskaperna om luftkvalitetsmodellers teoretiska grund och att samtidigt ge ett bättre grepp om hur man kan arbeta med modeller. Modelleringens möjligheter och begränsningar gicks igenom, liksom hur ett berikande samspel mellan beräkningar och mätningar kan se ut.

- Kursen i luftkvalitetsmodellering ger möjlighet att praktisk fördjupa sig i exempel som man sedan direkt kan diskutera och därmed få svar på problem och funderingar, säger Anna-Karin Olsson, miljöinspektör i Falu kommun och en av deltagarna på kurserna.

Falu kommun har under flera år arbetat med luftkvalitetsmodeller bland annat som stöd i planärenden.  

- Kursen har också gett ökad kunskap och förståelse för vad som påverkar och har betydelse för luftföroreningshalterna i gaturummen och det är viktigt att man noga ser över så att indata i modellerna blir så korrekta som möjligt.

Utbyte av erfarenheter

Deltagarna fick lära sig om olika typer av modeller och deras användningsområden. Modellernas viktigaste byggstenar beskrevs, såsom emissioner, meteorologi och atmosfärskemi. Vikten av högkvalitativa indata betonades och kvalitetssäkring som ett centralt verktyg beskrevs.

Flera av dagens ämnen var föremål för gruppdiskussioner där syftet var att utbyta erfarenheter med varandra.

För de deltagare som använder eller kommer att använda SMHIs modellsystem SIMAIR erbjöds en mer i detta ämne under den påföljande dagen.

Kurs i luftkvalitetsmodellering av Reflab-modeller
På Reflab - modellers kurs varvades teoretiska genomgångar med gruppdiskussioner. På bilden förklarar Sofi Holmin Fridell, en av lärarna på kursen, hur en luftkvalitetsmodell fungerar.