Kurs i luftkvalitetsmodellering

Behöver du mer kunskap om luftkvalitetsmodeller och hur du använder dem för kontroll av luftkvalitet? Den 5 november 2013 anordnar Reflab – modeller i samarbete med Naturvårdsverket en kurs riktad till dig som använder eller vill börja använda modellberäkningar i luftvårdsarbetet.

En dålig luftkvalitet påverkar människor hälsa såväl som ekosystem negativt. Sveriges kommuner är ansvariga att kontrollera luftkvaliteten vilket kan göras med mätningar eller modellberäkningar. Luftkvalitetsmodeller har många fördelar och kan användas istället för, eller som ett kostnadseffektivt komplement till mätningar.

Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller erbjuder i samarbete med Naturvårdsverket en kurs i luftkvalitetsmodellering, riktad till dig som använder eller vill börja använda dig av modellberäkningar i luftvårdsarbetet.
 
Kursen ger dig kunskaperna du behöver för att använda luftkvalitetsmodeller och tar upp de frågeställningar som du som modellanvändare ofta stöter på.

Kursens innehåll

Föreläsningar varvas med problembaserade gruppövningar och diskussioner. Under kursen får du bland annat lära dig:

  • Vad är en luftkvalitetmodell och hur fungerar den?
  • Vilken modell ska jag välja?
  • Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering?
  • Hur kvalitetssäkrar jag min modellberäkning?
  • Varför avviker mina modellberäkningar från uppmätta värden?
  • Hur kan man utnyttja modeller och mätningar tillsammans i luftvårdsarbetet?
  • Vilken roll har modeller i kommunens åtgärdsarbete?

Fullständigt program finns i kursinbjudan i högerspalten.

Anmäl dig till kursen

För mer information och anmälan kontakta
Sofi Holmin-Fridell, kursledare
Telefon: 011 - 495 84 28

Skicka e-post