Internationellt samarbete fokus för 2016

Ett nytt år ligger framför oss och Reflab-modeller laddar inför ett spännande verksamhetsår. Under 2016 kommer fokus ligga på att utveckla det internationella samarbetet. Både inom Norden och på Europanivå.

“Reflab-modeller har drivits av SMHI sedan 2012, men vi som jobbar med det idag kom in i verksamheten 2015. Under 2015 hittade vi våra rutiner och nu ser vi fram emot ett inspirerande 2016” berättar Erik Engström som är verksamhetsledare för Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller.

Förutom Erik Engström ingår även Helene Alpfjord och Sven Kindell i gruppen. Tillsammans bildar de ett väloljat team där de kompletterar varandra. Alla tre har en lång erfarenhet av luftkvalitetsfrågor och svarar gärna på frågor, som kommer in t. ex. via hemsidan och e-post.

Under 2016 kommer det internationella samarbetet utvecklas ytterligare. Dels inom FAIRMODE där Reflab-modeller har varit en av deltagarna en längre tid. Där lyfts frågor kring harmonisering av användning av luftmiljömodeller inom Europa. Att medverka i den Europeiska organisationen för standardisering (CEN) är ett relativt nytt uppdrag för Reflab-modeller som startade under 2015. Då CEN nu utreder behovet och möjligheten att upprätta en Europeisk standard för luftkvalitetsmodellering är det lämpligt att Reflab-modeller deltar som representant för Sverige i de relevanta arbetsgrupperna.

Under 2016 kommer även ett Nordiskt möte för referenslaboratorier hållas. Hittills är det bara Sverige som i Norden har ett referenslaboratorium för luftkvalitetsmodellering, då de andra nordiska länderna endast har referenslaboratorier för luftkvalitetsmätningar (vilket Sverige också har). Nu börjar dock några av våra grannländer visa intresse för att även de starta upp referenslaboratorier för modellering, och då hoppas vi på Reflab-modeller i Sverige kunna stödja dem med erfarenhet från vår verksamhet.

En uppskattad aktivitet under föregående år var de presentationer om luftkvalitetsmodellering som Reflab-modeller höll på olika platser runt om i landet, bland annat i samband med några av luftvårdsförbundens årsmöten. Vi hoppas få fler möjligheter under 2016 att komma ut och möta modellanvändare runt om i landet och informera om vår verksamhet och om hur modellering kan bidra till luftvårdsarbetet.