Rapportering av modelldata

Den 15 juni är sista datum för svenska kommuner att rapportera modelldata m.m. om sin luftkvalitet.

Rapporteringsguide

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9) ska kommunerna varje år rapportera in luftkvalitetsdata.

Senast den 15 juni ska resultat från modellberäkning, objektiv skattning eller inledande kartläggning rapporteras till Naturvårdsverket.

Objektiv skattning utgör miniminivån när det gäller kontrollen av miljökvalitetsnormerna och därmed även när det gäller rapporteringen. För modellberäkningar finns en Beräkningsguide steg-för-steg.

Om rapporteringen i övrigt informeras i Naturvårdsverkets rapporteringsguide för modellberäkning och objektiv skattning/inledande kartläggning av luftkvalitet.