Om webbplatsen

Referenslaboratoriet för tätortsluft - modeller är en rådgivande aktör till dig som arbetar eller vill arbeta med luftkvalitetsmodeller. Denna webbplats beskriver de grunder du behöver för ett aktivt luftkvalitetsarbete.

Referenslaboratoriets arbete och innehållet på denna webbplats är utformat för de behov som kan finnas hos en kommun, ett samverkansområde, konsulter som stödjer kommuner i deras luftkvalitetsarbete eller modellutvecklare med särskilt intresse av valideringsfrågor.

Vi vägleder dig i ditt val av rätt modell, i kvalitetssäkringen av dina beräkningar och hjälper dig i hur du kan rapportera in dina resultat. Samtidigt erbjuds en möjlighet till fördjupning inom validering, kvalitetssäkring och lagstiftning inom luftområdet genom information och löpande uppdateringar.

Vi samarbetar med Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar, som drivs av ITM Stockholms universitet, för att erbjuda en enhetlig och sammanhållen rådgivning. Vårt arbete är också samordnat med Datavärden för luft, som drivs av IVL. Verksamheten på Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller sker på uppdrag av Naturvårdsverket.

Referenslaboratoriets arbete och innehållet på denna webbplats är utformat för de behov som kan finnas hos en kommun, ett samverkansområde, konsulter som stödjer kommuner i deras luftkvalitetsarbete eller modellutvecklare med särskilt intresse av valideringsfrågor.

Vi vägleder dig i ditt val av rätt modell, i kvalitetssäkringen av dina beräkningar och hjälper dig i hur du kan rapportera in dina resultat. Samtidigt erbjuds en möjlighet till fördjupning inom validering, kvalitetssäkring och lagstiftning inom luftområdet genom information och löpande uppdateringar.

Vi samarbetar med Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar, som drivs av ITM Stockholms universitet, för att erbjuda en enhetlig och sammanhållen rådgivning. Vårt arbete är också samordnat med Datavärden för luft, som drivs av IVL. Verksamheten på Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller sker på uppdrag av Naturvårdsverket.

Markozon

Informationsblad

Informationsblad Reflab-modeller (434 kB, pdf)