Sök publikationer

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 46, 2016

RapporterOceanografi

Temperaturen i ytvattnet var normal till något lägre än normalt för årstiden. Salthalten uppvisade också normala värden utom i östra Skagerrak, Öresund och BY15 Gotlandsdjupet där de var över det normala. Närsalterna var lägre än normalt i Kattegatt och Öresund på grund av en högre …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: december 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2016

RapporterOceanografi

Det var kiselalgsblomning i Västerhavet, med dominans av Pseudo-nitzschia spp.* och Pseudosolenia calcar-avis. Klorofyllfluorescenstoppar vid Släggö, Anholt E och W Landskrona orsakades till stor del av samma arter. Det fanns relativt höga cellantal av kalkflagellater, framför allt i Kattegatt. Det …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: december 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2016

RapporterOceanografi

Vid provtagningsstationerna i Västerhavet observerades en liten höstblomning med hög diversitet i växtplanktonproverna. I Skagerrak fanns förhöjda cellantal av Dictyocha speculum i ett så kallat naket stadium, utan kiselskelett, då arten är potentiellt skadlig. Arten observerades i samma stadium i …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

PODY-beräkningar med MATCH Sverigesystemet

RapporterMeteorologiMeteorologi

Vi har utvecklat ett programpaket som möjliggör PODY beräkningar i MATCH Sverigesystemet. Rapporten ger en kortfattad introduktion till PODY och går igenom implementeringen i MATCH-systemet.

Resultat för receptorerna generic crops (POD3gen-CR) och generic deciduous trees (POD1gen-DT) presenteras …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meteorologi 160
Författare: Magnuz Engardt, Helene Alpfjord, Camilla Andersson
Publicerad: oktober 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 41, 2016

RapporterOceanografi

Temperaturen i ytvattnet var nu åter normal för årstiden och avkylningen av ytvattnet hade nu börjat, vilket var tydligt i Skagerrak och Kattegatt. Salthalten uppvisade också normala värden i hela det undersökta området. Generellt ökade närsalterna i alla områden jämfört med föregående mätningar i …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: oktober 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2016

RapporterOceanografi

Växtplanktondiversiteten var låg i Skagerrak och vid Släggö var klorofyllhalterna under det normala för månaden. Antalet arter och deras cellantal var högre i Kattegatt än i Skagerrak, men även här var klorofyllhalterna låga. I Östersjön var det fortfarande gott om filamentösa cyanobakterier. …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: oktober 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Invasive species in the Baltic Sea A model study of plankton transport

RapporterOceanografiOceanografi

I den här rapporten modelleras ensembler av utsläpp av passiva partiklar från lokaler nära några utvalda hamnar runt Östersjön och Kattegatt. Partiklarna transporteras av strömmen. Kartor över partikeldensitet efter 2, 4, 8, 16, 32 och 52 veckor presenteras.
Resultaten visar att många bassänger är …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Oceanografi 122
Författare: Anders Höglund
Publicerad: september 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 37, 2016

RapporterOceanografi

Temperaturen i ytvattnet var hög för årstiden, som lägst 16.5 °C i norra Egentliga Östersjön upp till nästan 20 °C i Hanöbukten. Salthalten i Västerhavet var normal för årstiden eller strax under, i Egentliga Östersjön var den normal förutom i de nordöstra delarna där den var något lägre än …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: september 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2016

RapporterOceanografi

I Västerhavet fanns ciliater, nakna dinoflagellater och små arter som till exempel cryptomonader i förhöjda cellantal i växtplanktonproverna. I Kattegatt var även kiselalger talrika. Ett fåtal giftiga arter noterades i låga antal. Den trådlika cyanobakterien Nodularia spumigena* hade nått N14 …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: september 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 34, 2016

RapporterOceanografi

Temperaturen i ytvattnet var normal för årstiden och varierade mellan 16 och 18 °C. Salthalten i Västerhavet var normal för årstiden och i Egentliga Östersjön strax över normalt i de sydvästra delarna och något lägre än normalt i nordöstra delarna. Vid Omkring 10-20 meter fanns salthaltskiktningar …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: augusti 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår