Sök publikationer

Om vindskalor och vindmätare i svensk meteorologi

FaktabladMeteorologi
Typ: Faktablad
Nummer: Meddelanden. Band 4. N:o 6
Författare: Östman, C. J.
Publicerad: augusti 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Summary of the Swedish National Marine Monitoring 2016 - Hydrography, nutrients and phytoplankton

RapporterROOceanografi

Resultat från Sveriges nationella samlade nationella marina övervakning i den fria vattenmassan under året 2016 presenteras. De nationella utförarna är Sveriges metrorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Stockholms Universitet (SU) och Umeå marina forskningscentrum (UMF). De parametrar som …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 60
Författare: Karin Wesslander, Lena Viktorsson
Publicerad: augusti 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Swedish National Report on Eutrophication Status in the Skagerrak, Kattegat and the Sound - OSPAR ASSESSMENT 2016

RapporterROOceanografi

The Swedish OSPAR waters were assessed by applying the OSPAR Common Procedure for the time period 2006 – 2014. The Swedish parts of Skagerrak, Kattegat and the Sound constitute the outer part of the transition zone between the estuarine Baltic Sea and the oceanic North Sea and were investigated for …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 54
Författare: Karin Wesslander, Lars Andersson, Philip Axe, Johannes Johansson, Johanna Linders, Nils Nixelius, Ann-Turi Skjevik
Publicerad: augusti 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 28-29, 2017

RapporterOceanografi

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från ca 80 meters djup, i Östra Gotlandsbassängen närmast botten vid BY20 samt vid BY15 Gotlandsdjupet från 220 meter. Vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: juli 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2017

RapporterOceanografi

I Skagerrak och Kattegatt återfanns kiselalgen Proboscia alata i höga koncentrationer vid alla provtagna stationer. Artdiversiteten vid samtliga stationer i Västerhavet var generellt sätt låg. Ett eller flera kloro-fyllmaxima hittades vid alla stationer och här fanns förutom höga tätheter av P. …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: juli 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2017

RapporterOceanografi

Växtplanktondiversiteten var generellt ganska låg i Västerhavet och rätt små klorofyllfluorescenstoppar orsakades av ett fåtal kiselalger och dinoflagellatsläktet Ceratium. I Östersjön var blomningen av filamentösa cyanobakterier i full gång. Aphanizomenon flos-aquae dominerade i proverna och vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juli 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Naturtypsbestämning av miljöövervakningsstationer SMHI pelagial miljöövervakning

RapporterROOceanografi

Provtagningsstationerna i den nationella miljöövervakningen i havsmiljö är inte naturtypsbestämda. Detta innebär att insamlad miljöövervakningsdata inte kan användas fullt ut till bedömningar för artikel 17, art- och habitatdirektivet, samt för havsmiljödirektivet.  HaV har finansierat och …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 59
Författare: Andersson Pia, Hansson Martin, Bjurström Joel, Simonsson Daniel
Publicerad: juni 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 24-25, 2017

RapporterOceanografi

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från ca 80 meters djup, i Östra Gotlandsbassängen men då enbart vid BY15 Gotlandsdjupet närmast botten samt på 70 meters djup …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck, Martin Hansson
Publicerad: juni 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vättern Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden

RapporterKlimatologiKlimat

Beräkningar har gjorts för hur vattennivåer, tappningar, vattentemperatur och is beräknas förändras i Vättern fram till 2100 på grund av den globala uppvärmningen.
De tydligaste förändringarna i Vättern i ett framtida klimat väntas bli att:

  • Det blir vanligare med låga nivåer.
  • Det blir mindre …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 42
Författare: Anna Eklund, Linda Tofeldt, Johanna Tengdelius-Brunell, Anna Johnell, Jonas German, Elin Sjökvist, Maria Rasmusson, Elinor Andersson
Publicerad: juni 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Hjälmaren Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden

RapporterKlimatologiKlimat

Beräkningar har gjorts för hur vattennivåer, tappningar, vattentemperatur och is beräknas förändras i Hjälmaren fram till 2100 på grund av den globala uppvärmningen.
De tydligaste förändringarna i Hjälmaren i ett framtida klimat väntas bli att:

  • Det blir vanligare med låga nivåer.
  • De allra …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 43
Författare: Anna Eklund, Anna Johnell, Linda Tofeldt, Johanna Tengdelius-Brunell, Maria Andersson, Cajsa-Lisa Ivarsson, Jonas German, Elin Sjökvist och Elinor Andersson
Publicerad: juni 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår