Sök publikationer

SMHI Årsredovisning 2016

Årsredovisning

 
Typ: Årsredovisningar
Författare: SMHI
Publicerad: februari 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Syresituationen i Östersjön 2012

Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson
Publicerad: 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Syresituationen i Östersjön 2013

Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson
Publicerad: 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Syresituationen i Östersjön 2014

Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson
Publicerad: 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Syresituationen i Östersjön 2015

Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson
Publicerad: 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Syresituationen i Östersjön 2016

Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Oxygen Survey in the Baltic Sea 2016 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2016

En klimatologisk atlas över syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIs Report Oceanography No 42. Sedan 2011 har årliga uppdateringar gjorts då kompletterande data från länder runt Östersjön har rapporerats till ICES. I denna rapport har resultaten från 2015 uppdaterats. De …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 58
Författare: Martin Hansson & Lars Andersson
Publicerad: februari 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2017

Samtliga växtplanktonprov, från Skagerrak, Kattegatt och Östersjön var mycket glesa. Artantalen och cellantalen var mycket låga. Alla stationer i Skagerrak förutom Släggö fick utgå på grund av hårda vindar. Inga växtplanktondetaljer presenteras utöver detta, enbart artlistor och klorofylldiagram.

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: januari 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Evaluation of open sea boundary conditions for the coastal zone. A model study in the northern part of the Baltic Proper.

Miljötillståndet i Sveriges kustvatten är starkt kopplat till tillståndet i det öppna havet på grund av det stora vattenutbytet mellan dessa. Det är därför viktigt att modeller utvecklade för kustzonens vatten har drivning från utsjön av god kvalitet med bra täckning i tid och rum samt med …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 55
Författare: Iréne Wåhlström, Kari Eilola, Moa Edman, Elin Almroth-Rosell
Publicerad: januari 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår