Sök publikationer

Linking process rates with modelling data and ecosystem characteristics

RapporterROOceanografi

This report is related to the BONUS project “Nutrient Cocktails in COAstal zones of the Baltic Sea” alias COCOA. The aim of BONUS COCOA is to investigate physical, biogeochemical and biological processes in a combined and coordinated fashion to improve the understanding of the interaction of …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 61
Författare: Kari Eilola, Stina Lindqvist, Elin Almroth-Rosell, Moa Edman, Iréne Wåhlström, Marco Bartoli, Dorota Burska, Jacob Carstensen, Dana Hellemann, Susanna Hietanen, Stefan Hulth, Urszula Janas, Halina Kendzierska, Dorota Pryputniewicz-Flis, Maren Voss, Mindaugas Zilius
Publicerad: december 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2017

RapporterOceanografi

Artdiversiteten var hög i både Skagerrak och Kattegatt under novemberprovtagningen och flest antal arter observerades vid Släggö i Skagerrak. Kiselalger var särskilt artrika och bland dessa fanns Pseudo-nitzschia med högst antal celler. Det var också gott om dinoflagellater och andra arter i …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från M/V Aura vecka 45-46, 2017

RapporterOceanografi

Inledande problem med en vinsch gjorde att expeditionen försenades, hårt väder under expeditionen, främst i Östersjön, resulterade i ytterligare förseningar. Detta medförde att vi fick stryka tre stationer (P2, BY29 och ref M1V1) samt att vi endast utförde delar av provtagningen vid andra besöket …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: november 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2017

RapporterOceanografi

På grund av hårt väder och tekniska problem ombord på ersättningsfartyget M/V Aura, fick ett antal stationer strykas under oktoberexpeditionen. Därför saknas också samma stationers klorofylldiagram.

Artdiversiteten var hög, framför allt i växtplanktonproverna från Kattegatt. Det var rikligt med …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Detaljerad översvämningskartering av nedre Torneälven

RapporterHydrologiHydrologi

Inom projektet ”Detaljerad översvämningskartering i nedre delen av Torneälven” har kartor framtagits som visar översvämningsskikt för 100 års och 250 års återkomsttider samt beräknat högsta flöde. Projektet är delfinansierat av Interreg IV A Nord. 
Flöden med återkomsttid 100 år och 250 år är …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Hydrologi 115
Författare: Gunn Persson, Sara-Sofia Asp, Karin Dyrestam, Dan Eklund, Anders Gyllander, Kristoffer Hallberg, Anna Johnell, Yacoub Tahsin och Else-Marie Wingqvist
Publicerad: oktober 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från M/V Aura vecka 41, 2017

RapporterOceanografi

Tillföljd av hårt väder och tekniska problem med en vinsch kunde inte Östra och Västra Gotlandsbassängen besökas. Totalt fick sex stationer strykas under expeditionen.

I Öresund påträffades akut syrebrist (~2 ml/l) direkt under språngskiktet på 15 meter djup ner till botten vilket är ovanligt. …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: oktober 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2017

RapporterOceanografi

Växtplanktonproverna från Västkusten preglades av ganska stor artdiversitet och flest antal arter observerades vid Släggö i Skagerrak med dominans av kiselalger. Vid Släggö fanns också höga cellantal av nakenstadiet av flagellatsläktet Dictyocha, som annars har ett kors- eller stjärnformat …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: oktober 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Årsrapport 2016 från utsjöövervakningen

RapporterOceanografi

Resultat från Sveriges nationella marina övervakning i den fria vattenmassan under året 2016. 

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson, Karin Wesslander
Publicerad: oktober 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vänern. Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden

RapporterKlimatologiKlimat

Beräkningar har gjorts för hur vattennivåer, tappningar, vattentemperatur och is beräknas förändras i Vänern fram till 2100 på grund av den globala uppvärmningen. 
De tydligaste förändringarna i Vänern och Göta älv i ett framtida klimat beräknas bli att:

  • Det blir vanligare med låga …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 44
Författare: Anna Eklund, Linda Tofeldt, Anna Johnell, Maria Andersson, Johanna Tengdelius-Brunell, Jonas German, Elin Sjökvist, Maria Rasmusson, Ulrika Harbman, Elinor Andersson
Publicerad: september 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från M/V Meri vecka 37, 2017

RapporterOceanografi

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i västra Gotlandsbassängen från ca 70 meters djup, i östra Gotlandsbassängen intermediärt på 80 meter och närmast botten vid BY20 samt vid BY15 …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: september 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår