Sök publikationer

Karttjänst för framtida medelvattenstånd längs Sveriges kust

RapporterKlimatologiKlimat

Havsnivån stiger och orsaken är den globala uppvärmningen. Effekterna av uppvärmningen på havets nivå kommer främst från den termiska expansionen samt bidrag från smältande glaciärer och de stora landisarna på Grönland och Antarktis.

Hur snabbt den globala havsnivån stiger beror på hur stora …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 41
Publicerad: januari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Lokala effekter på extrema havsvattenstånd

RapporterOceanografiOceanografi

När havsvattennivån ska beräknas för en viss plats behöver hänsyn tas till lokala förhållanden. Vattenståndet lokalt kan avvika från det som observeras vid en av SMHI:s eller andras mätplatser. Geografin på platsen och vågor kan leda till högre vattennivåer än de som observeras vid …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Oceanografi 125
Författare: Lasse Johansson, Walter Gyllenram och Signild Nerheim
Publicerad: januari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Extremregn i nuvarande och framtida klimat Analyser av observationer och framtidsscenarier

RapporterKlimatologiKlimat

Studien har främst omfattat analyser av extrem korttidsnederbörd i observationer från SMHIs nät av automatiska meteorologiska stationer. Även analyser av korttidsnederbörd från kommunala mätare, manuella meteorologiska stationer, väderradar och klimatmodeller har genomförts. De huvudsakliga …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 47
Författare: Jonas Olsson, Peter Berg, Anna Eronn, Lennart Simonsson, Johan Södling, Lennart Wern, Wei Yang
Publicerad: januari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Meteorologi

RapporterMeteorologi

SMH I vill med detta häfte på ett enkelt sätt försöka förklara de fysikaliska processer som samverkar i vår atmosfär vid bildning av olika väder. Vi vill också väcka ett allmänt intresse för meteorologin och dess tvärvetenskapliga karaktär. De vanligaste meteorologiska instrumenten …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meteorologi
Författare: Sören Färnlöf, Curry Melin
Publicerad: 16 januari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Meteorologi Ett häfte om väder och klimat från SMHI

RapporterMeteorologi

Vädret har alltid betytt mycket för människornas tillvaro. Under de senaste 100 åren har kunskapen om väderskeenden ökat alltmer, men ännu är det mycket som är förborgat för oss. Under mitten av 1950-talet började meteorologerna använda sig av datatekniken i sitt arbete. De första 10 åren var …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meteorologi
Författare: Sten Laurin, Sören Färnlöf
Publicerad: 16 januari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från M/V Aura vecka 50-51, 2017

RapporterOceanografi

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från 70 meters djup, i Norra Gotlandsbassängen från 90-125 meter. I Östra Gotlandsbassängen uppmättes svavelväte närmast botten men halterna var låga. …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson, Johan Kronsell
Publicerad: december 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattentemperaturer och is i Mälaren Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden

RapporterKlimatologiKlimat

Denna rapport presenterar hur vattentemperatur och is beräknas förändras i Mälaren till mitten av seklet och fram till 2100 på grund av den globala uppvärmningen. Beräkningarna är gjorda med en sjömodell där Mälaren är uppdelad i två bassänger. De kallas västra Mälaren och östra Mälaren. 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 46
Författare: Katarina Stensen, Johanna Tengdelius-Brunell, Elin Sjökvist, Elinor Andersson, Anna Eklund
Publicerad: december 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Linking process rates with modelling data and ecosystem characteristics

RapporterROOceanografi

This report is related to the BONUS project “Nutrient Cocktails in COAstal zones of the Baltic Sea” alias COCOA. The aim of BONUS COCOA is to investigate physical, biogeochemical and biological processes in a combined and coordinated fashion to improve the understanding of the interaction of …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 61
Författare: Kari Eilola, Stina Lindqvist, Elin Almroth-Rosell, Moa Edman, Iréne Wåhlström, Marco Bartoli, Dorota Burska, Jacob Carstensen, Dana Hellemann, Susanna Hietanen, Stefan Hulth, Urszula Janas, Halina Kendzierska, Dorota Pryputniewicz-Flis, Maren Voss, Mindaugas Zilius
Publicerad: december 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2017

RapporterOceanografi

Artdiversiteten var hög i både Skagerrak och Kattegatt under novemberprovtagningen och flest antal arter observerades vid Släggö i Skagerrak. Kiselalger var särskilt artrika och bland dessa fanns Pseudo-nitzschia med högst antal celler. Det var också gott om dinoflagellater och andra arter i …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från M/V Aura vecka 45-46, 2017

RapporterOceanografi

Inledande problem med en vinsch gjorde att expeditionen försenades, hårt väder under expeditionen, främst i Östersjön, resulterade i ytterligare förseningar. Detta medförde att vi fick stryka tre stationer (P2, BY29 och ref M1V1) samt att vi endast utförde delar av provtagningen vid andra besöket …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: november 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår