Sök publikationer

Algrapport nummer 6, 2017

RapporterOceanografi

Växtplanktondiversiteten var generellt ganska låg i Västerhavet och rätt små klorofyllfluorescenstoppar orsakades av ett fåtal kiselalger och dinoflagellatsläktet Ceratium. I Östersjön var blomningen av filamentösa cyanobakterier i full gång. Aphanizomenon flos-aquae dominerade i proverna och vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juli 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 24-25, 2017

RapporterOceanografi

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från ca 80 meters djup, i Östra Gotlandsbassängen men då enbart vid BY15 Gotlandsdjupet närmast botten samt på 70 meters djup …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck, Martin Hansson
Publicerad: juni 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Naturtypsbestämning av miljöövervakningsstationer SMHI pelagial miljöövervakning

RapporterROOceanografi

Provtagningsstationerna i den nationella miljöövervakningen i havsmiljö är inte naturtypsbestämda. Detta innebär att insamlad miljöövervakningsdata inte kan användas fullt ut till bedömningar för artikel 17, art- och habitatdirektivet, samt för havsmiljödirektivet.  HaV har finansierat och …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 59
Författare: Andersson Pia, Hansson Martin, Bjurström Joel, Simonsson Daniel
Publicerad: juni 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Hjälmaren Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden

RapporterKlimatologiKlimat

Beräkningar har gjorts för hur vattennivåer, tappningar, vattentemperatur och is beräknas förändras i Hjälmaren fram till 2100 på grund av den globala uppvärmningen.
De tydligaste förändringarna i Hjälmaren i ett framtida klimat väntas bli att:

  • Det blir vanligare med låga nivåer.
  • De allra …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 43
Författare: Anna Eklund, Anna Johnell, Linda Tofeldt, Johanna Tengdelius-Brunell, Maria Andersson, Cajsa-Lisa Ivarsson, Jonas German, Elin Sjökvist och Elinor Andersson
Publicerad: juni 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vättern Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden

RapporterKlimatologiKlimat

Beräkningar har gjorts för hur vattennivåer, tappningar, vattentemperatur och is beräknas förändras i Vättern fram till 2100 på grund av den globala uppvärmningen.
De tydligaste förändringarna i Vättern i ett framtida klimat väntas bli att:

  • Det blir vanligare med låga nivåer.
  • Det blir mindre …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 42
Författare: Anna Eklund, Linda Tofeldt, Johanna Tengdelius-Brunell, Anna Johnell, Jonas German, Elin Sjökvist, Maria Rasmusson, Elinor Andersson
Publicerad: juni 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2017

RapporterOceanografi

Kiselalger dominerade i hela Västerhavet, men de totala celltätheterna var relativt låga. Klorofyllkoncentrationerna var något förhöjda i mitten av Å-snittet (Norra Skagerrak) för att annars vara inom det normala vid de flesta stationer i Västerhavet. Klorofyllfluorescenstoppar återfanns vid W …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: juni 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 20-21, 2017

RapporterOceanografi

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från ca 80 meters djup och i Östra Gotlandsbassängen men då enbart vid Gotlandsdjupet BY15 närmast botten. Akut syrebrist …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: maj 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2017

RapporterOceanografi

Klorofyllfluorescenstoppar och en del höga uppmätta klorofyllhalter i Västerhavet visade sig till stor del orsakas av den för fisk skadliga flagellaten Pseudochattonella spp.*, som även observerats under de två föregående expeditionerna. Cellerna hade nu ändrat form och var mindre och rundare …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: maj 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Coastal eutrophication status assessment using HEAT 1.0 (WFD methodology) versus HEAT 3.0 (MSFD methodology) and Development of an oxygen consumption indicator

RapporterROOceanografi

Den här rapporten innehåller två delar vilka båda är fristående rapporter och ett bidrag till HELCOM-projektet EUTRO-OPER. Uppdraget har finansierats och beställts av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV), 2014-2015.

  • Bedömning av övergödning i kustvatten med HEAT 1.0 (Vattendirektivets metodik) versus …
 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 51
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: maj 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 16-17, 2017

RapporterOceanografi

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden då svavelväte uppmättes noterades i Västra Gotlandsbassängen från 90 meters djup och i Östra Gotlandsbassängen, men då enbart vid Gotlandsdjupet BY15 närmast botten (235 meters djup). Vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: maj 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår