Sök publikationer

Expeditionsrapport från M/V Aura vecka 45-46, 2017

RapporterOceanografi

Inledande problem med en vinsch gjorde att expeditionen försenades, hårt väder under expeditionen, främst i Östersjön, resulterade i ytterligare förseningar. Detta medförde att vi fick stryka tre stationer (P2, BY29 och ref M1V1) samt att vi endast utförde delar av provtagningen vid andra besöket …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: november 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2017

RapporterOceanografi

På grund av hårt väder och tekniska problem ombord på ersättningsfartyget M/V Aura, fick ett antal stationer strykas under oktoberexpeditionen. Därför saknas också samma stationers klorofylldiagram.

Artdiversiteten var hög, framför allt i växtplanktonproverna från Kattegatt. Det var rikligt med …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Detaljerad översvämningskartering av nedre Torneälven

RapporterHydrologiHydrologi

Inom projektet ”Detaljerad översvämningskartering i nedre delen av Torneälven” har kartor framtagits som visar översvämningsskikt för 100 års och 250 års återkomsttider samt beräknat högsta flöde. Projektet är delfinansierat av Interreg IV A Nord. 
Flöden med återkomsttid 100 år och 250 år är …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Hydrologi 115
Författare: Gunn Persson, Sara-Sofia Asp, Karin Dyrestam, Dan Eklund, Anders Gyllander, Kristoffer Hallberg, Anna Johnell, Yacoub Tahsin och Else-Marie Wingqvist
Publicerad: oktober 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från M/V Aura vecka 41, 2017

RapporterOceanografi

Tillföljd av hårt väder och tekniska problem med en vinsch kunde inte Östra och Västra Gotlandsbassängen besökas. Totalt fick sex stationer strykas under expeditionen.

I Öresund påträffades akut syrebrist (~2 ml/l) direkt under språngskiktet på 15 meter djup ner till botten vilket är ovanligt. …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: oktober 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2017

RapporterOceanografi

Växtplanktonproverna från Västkusten preglades av ganska stor artdiversitet och flest antal arter observerades vid Släggö i Skagerrak med dominans av kiselalger. Vid Släggö fanns också höga cellantal av nakenstadiet av flagellatsläktet Dictyocha, som annars har ett kors- eller stjärnformat …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: oktober 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Årsrapport 2016 från utsjöövervakningen

RapporterOceanografi

Resultat från Sveriges nationella marina övervakning i den fria vattenmassan under året 2016. 

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson, Karin Wesslander
Publicerad: oktober 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vänern. Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden

RapporterKlimatologiKlimat

Beräkningar har gjorts för hur vattennivåer, tappningar, vattentemperatur och is beräknas förändras i Vänern fram till 2100 på grund av den globala uppvärmningen. 
De tydligaste förändringarna i Vänern och Göta älv i ett framtida klimat beräknas bli att:

  • Det blir vanligare med låga …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 44
Författare: Anna Eklund, Linda Tofeldt, Anna Johnell, Maria Andersson, Johanna Tengdelius-Brunell, Jonas German, Elin Sjökvist, Maria Rasmusson, Ulrika Harbman, Elinor Andersson
Publicerad: september 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från M/V Meri vecka 37, 2017

RapporterOceanografi

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i västra Gotlandsbassängen från ca 70 meters djup, i östra Gotlandsbassängen intermediärt på 80 meter och närmast botten vid BY20 samt vid BY15 …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: september 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Om vindskalor och vindmätare i svensk meteorologi

FaktabladMeteorologi
Typ: Faktablad
Nummer: Meddelanden. Band 4. N:o 6
Författare: Östman, C. J.
Publicerad: augusti 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Summary of the Swedish National Marine Monitoring 2016 - Hydrography, nutrients and phytoplankton

RapporterROOceanografi

Resultat från Sveriges nationella samlade nationella marina övervakning i den fria vattenmassan under året 2016 presenteras. De nationella utförarna är Sveriges metrorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Stockholms Universitet (SU) och Umeå marina forskningscentrum (UMF). De parametrar som …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 60
Författare: Karin Wesslander, Lena Viktorsson
Publicerad: augusti 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår