Sök publikationer

Algrapport nummer 8, 2017

RapporterOceanografi

Växtplanktonproverna från Västkusten preglades av ganska stor artdiversitet och flest antal arter observerades vid Släggö i Skagerrak med dominans av kiselalger. Vid Släggö fanns också höga cellantal av nakenstadiet av flagellatsläktet Dictyocha, som annars har ett kors- eller stjärnformat …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: oktober 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2017

RapporterOceanografi

Växtplanktonproverna från Västkusten preglades av ganska stor artdiversitet och flest antal arter observerades vid Släggö i Skagerrak med dominans av kiselalger. Vid Släggö fanns också höga cellantal av nakenstadiet av flagellatsläktet Dictyocha, som annars har ett kors- eller stjärnformat …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: oktober 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Årsrapport 2016 från utsjöövervakningen

RapporterOceanografi

Resultat från Sveriges nationella marina övervakning i den fria vattenmassan under året 2016. 

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson, Karin Wesslander
Publicerad: oktober 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vänern. Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden

RapporterKlimatologiKlimat

Beräkningar har gjorts för hur vattennivåer, tappningar, vattentemperatur och is beräknas förändras i Vänern fram till 2100 på grund av den globala uppvärmningen. 
De tydligaste förändringarna i Vänern och Göta älv i ett framtida klimat beräknas bli att:

  • Det blir vanligare med låga …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 44
Författare: Anna Eklund, Linda Tofeldt, Anna Johnell, Maria Andersson, Johanna Tengdelius-Brunell, Jonas German, Elin Sjökvist, Maria Rasmusson, Ulrika Harbman, Elinor Andersson
Publicerad: september 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från M/V Meri vecka 37, 2017

RapporterOceanografi

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i västra Gotlandsbassängen från ca 70 meters djup, i östra Gotlandsbassängen intermediärt på 80 meter och närmast botten vid BY20 samt vid BY15 …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: september 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Om vindskalor och vindmätare i svensk meteorologi

FaktabladMeteorologi
Typ: Faktablad
Nummer: Meddelanden. Band 4. N:o 6
Författare: Östman, C. J.
Publicerad: augusti 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Summary of the Swedish National Marine Monitoring 2016 - Hydrography, nutrients and phytoplankton

RapporterROOceanografi

Resultat från Sveriges nationella samlade nationella marina övervakning i den fria vattenmassan under året 2016 presenteras. De nationella utförarna är Sveriges metrorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Stockholms Universitet (SU) och Umeå marina forskningscentrum (UMF). De parametrar som …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 60
Författare: Karin Wesslander, Lena Viktorsson
Publicerad: augusti 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Swedish National Report on Eutrophication Status in the Skagerrak, Kattegat and the Sound - OSPAR ASSESSMENT 2016

RapporterROOceanografi

The Swedish OSPAR waters were assessed by applying the OSPAR Common Procedure for the time period 2006 – 2014. The Swedish parts of Skagerrak, Kattegat and the Sound constitute the outer part of the transition zone between the estuarine Baltic Sea and the oceanic North Sea and were investigated for …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 54
Författare: Karin Wesslander, Lars Andersson, Philip Axe, Johannes Johansson, Johanna Linders, Nils Nixelius, Ann-Turi Skjevik
Publicerad: augusti 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 28-29, 2017

RapporterOceanografi

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från ca 80 meters djup, i Östra Gotlandsbassängen närmast botten vid BY20 samt vid BY15 Gotlandsdjupet från 220 meter. Vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: juli 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2017

RapporterOceanografi

I Skagerrak och Kattegatt återfanns kiselalgen Proboscia alata i höga koncentrationer vid alla provtagna stationer. Artdiversiteten vid samtliga stationer i Västerhavet var generellt sätt låg. Ett eller flera kloro-fyllmaxima hittades vid alla stationer och här fanns förutom höga tätheter av P. …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: juli 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår