Sök publikationer

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 28, 2014

RapporterOceanografi

Ytvattentemperaturen låg över det normala i de flesta av de besökta områdena, med undantag för västra delen av egentliga Östersjön där temperaturen var lägre än normalt. Närsalterna i ytvattnet uppvisade, för årstiden normala värden vid de flesta besökta provtagningsstationerna.

Syreförhållandena …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: augusti 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2014

RapporterOceanografi

I Skagerrak var växtplanktonproverna tämligen låga i diversitet och fluorescensmaxima dominerades av dinoflagellaten Ceratium tripos. Fluorescensmaxima i Kattegatt dominerades av kiselalger, förutom vid Fladen där flera arter av släktet Ceratium dominerade.

I Östersjön hade ytansamlingarna av …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juli 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2014

RapporterOceanografi

Växtplanktonanalyserna omfattar enbart Östersjön, klorofylldiagram finns från Kattegatt och Östersjön.

Den filamentösa cyanobakterien Aphanizomenon flos-aquae hade ökat rejält i mängd vid de flesta Östersjöstationerna. Den potentiellt giftiga cyanobakterien Nodularia spumigena förekom i mycket små …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juni 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 24, 2014

RapporterOceanografi

Ytvattentemperaturen låg över det normala i de flesta av de besökta områdena, med undantag för norra och centrala egentliga Östersjön där temperaturen var typisk för säsongen. Närsalterna i ytvattnet uppvisade, för årstiden normala värden i alla havsområden.

Syreförhållandena i Hanöbukten och …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: juni 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2014

RapporterOceanografi

Kattegatt och centrala Skagerrak dominerades helt av en flagellat som för närvarande är oidentifierad. Den har även noterats i det danska övervakningsprogrammet under senvåren i år. I Skagerrak var dinoflagellaten Peridiniella danica och stora celler från kiselalgen Cerataulina pelagica vanliga. …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: maj 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Luftfuktighet Variationer i Sverige

RapporterMeteorologiMeteorologi

I denna rapport ges en allmän beskrivning av vattenånga som är en genomskinlig luktfri gas. Hur gasen varierar utomhus i Sverige beskrivs såväl geografiskt som under året och dygnet. Luftfuktighetsdata från 121 automatiska väderstationer som varit i drift under perioden 1996 – 2012 har använts. …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meteorologi 154
Författare: Lennart Wern
Publicerad: maj 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 17, 2014

RapporterOceanografi

I både Skagerrak och Kattegatt var närsalterna i ytvattnet i allmänhet lägre än normalt för årstiden. I egentliga Östersjön, utom Arkonabassängen, var halterna av fosfat och silikat något högre än normalt.

Syreförhållandena i Hanöbukten och Bornholmsbassängen var alltjämt goda och låg över …

 
Typ: Rapport
Författare: Mikael Krysell
Publicerad: maj 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 12, 2014

RapporterOceanografi

I både Skagerrak och Kattegatt var närsalterna i ytvattnet, på de flesta platserna, normala för årstiden. I egentliga Östersjön, utom Arkonabassängen, var halterna av fosfat och silikat högre än normalt. Syreförhållandena i Hanöbukten och Bornholmsbassängen hade förbättrats sedan förra …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: mars 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2014

RapporterOceanografi

Rapporten innehåller resultat från utsjöexpeditionen i månadsskiftet mellan februari och mars. Generellt sett var artantal och cellantal låga i Östersjön och vid de flesta stationerna i Skagerrak och Kattegatt. Den största artdiversiteten återfanns vid BY2 och N14 där vårblomningen var i full …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: mars 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI årsredovisning 2013

Årsredovisningar
Framsidan till SMHIs årsredovisning för 2013
Typ: Årsredovisningar
Författare: SMHI
Publicerad: mars 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår