Sök publikationer

Oxygen Survey in the Baltic Sea 2013 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2013

En klimatologisk atlas av syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIs Report Oceanography No 42. Sedan 2011 har rapporten uppdateras årligen då kompletterande data från länder runt Östersjön har rapporerats till ICES. I denna rapport har resultaten från 2012 uppdaterats. De …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 49
Författare: Martin Hansson & Lars Andersson
Publicerad: december 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

A dynamic model for shipping emissions. Adaptation of Airviro and application in the Baltic Sea

I många länder så är sjöfarten en viktig källa till emissioner av luftföroreningar. Nuförtiden anses sjöfarten ofta vara den viktigaste källan till utsläpp av svavel. Sjöfarten släpper även ut betydande mängder av kväveoxider, partiklar och flyktiga organiska ämnen. Ur klimatperspektiv så är …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meteorologi 153
Författare: David Segersson
Publicerad: december 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Sveriges Hydrologi

Typ: Faktablad
Författare: Sten Bergström
Publicerad: december 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdatering av det klimatvetenskapliga kunskapsläget

Det klimatvetenskapliga kunskapsläget har förstärkts ytterligare under senare år. IPCC:s utvärderingsrapporter utgör de mest omfattande synteserna som finns på området. Huvudbudskapen i den senaste utvärderingsrapporten (AR5) är i allt väsentligt i linje med föregående rapport, även om ny kunskap …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 9
Författare: Erik Kjellström SMHI, Reino Abrahamsson, Pelle Boberg, Eva Jernbäcker, Naturvårdsverket. Marie Karlberg, Julien Morel Energimyndigheten och Åsa Sjöström SMHI
Publicerad: december 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

FNs Klimatpanel - sammanfattning för beslutsfattare. Effekter, anpassning och sårbarhet.

För beslutsfattare
Bidrag från arbetsgrupp 2 (WG 2) till den femte utvärderingen (AR 5) från Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC SMHI

Huvuddragen i ”Sammanfattning för beslutsfattare”, IPCC WGII, 2014, Sammanfattning av Marianne Lilliesköld, Naturvårdsverket

Människan påverkar och …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 7
Författare: SMHI har låtit översätta ”Summary for policymakers” från IPCCs arbetsgrupp 2. Resultatet presenteras i denna rapport. Översättningen har gjorts av Tove Granberg/Semantix. Lars Bärring och Markku Rummukainen, SMHI, har sakgranskat översättningen.
Publicerad: november 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår