Sök publikationer

Algrapport nummer 6, 2015

RapporterOceanografi

Fluorescensmaxima i både Skagerrak och Kattegatt orsakades till stor del av dinoflagellatsläktet Ceratium. Ovanligt stora antal av C. macroceros observerades.

I Östersjön hade ytansamlingarna av cyanobakterier blandats ner i vattnet av vind och vågor. Det var dock gott om filamentösa (trådlika) …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juli 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 30, 2015

RapporterOceanografi

Vattentemperaturen i ytlagret var i huvudsak normal eller något under det normala för årstiden. I södra och sydöstra Egentliga Östersjön uppmättes mycket höga halter av fosfat och silikat. Det stora inflödet under december 2014 hade nu nått den norra delen av östra Gotlandsbassängen, men …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: juli 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Mapping winter nutrient concentrations in the OSPAR maritime area using Diva

RapporterOceanografi

Diva (Data Interpolating Variational Analysis) har använts för att skapa interpolerade griddade fält av närsaltskoncentrationer i OSPAR:s maritima område som en del i arbetet med att ta fram gemensamma indikatorer för MSFD (Marine Strategy Framework Directive). Data laddades ner från ICES-databasen …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 52
Författare: Örjan Bäck & Magnus Wenzer
Publicerad: juli 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2015

RapporterOceanografi

I Skagerrak dominerades planktonsamhället av stora dinoflagellater från släktet Ceratium och i Kattegat var det kiselalgen Phaeodactylum tricornatum som var flest till antal. Östersjön var framförallt dominerat av cyanobakterien Aphanizomenon flos-aquae och dinoflagellaten Dinophysis norvegica men …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: juni 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 24-25, 2015

RapporterOceanografi

Vattentemperaturen i ytlagret var i huvudsak normal för årstiden. I Västerhavet var nu vårblomningen över och närsalterna uppvisade låga koncentrationer. Oorganiskt kväve var under detektionsgränsen medan det var små mängder fosfat kvar. I Östersjön rådde måttlig planktonaktivitet. Oorganiskt kväve …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Karin Wesslander
Publicerad: juni 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

CORDEX scenarios for Europe from the Rossby Centre regional climate model RCA4

RapporterRMKMeteorologiKlimat

Denna rapport dokumenterar klimatmodellsimuleringar på 50 km horisontell upplösning över Europa med Rossby Centres regionala atmosfärsmodell (RCA4) gjorda inom projektet Coordinated Regional Downscaling Experiment (CORDEX) för i) ERAInterim-drivna (ERAINT) simuleringar för att utvärdera förmågan …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RMK 116
Författare: Gustav Strandberg, Lars Bärring, Ulf Hansson, Christer Jansson, Colin Jones, Erik Kjellström, Michael Kolax, Marco Kupiainen, Grigory Nikulin, Patrick Samuelsson, Anders Ullerstig and Shiyu Wang
Publicerad: juni 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

The surface processes of the Rossby Centre regional atmospheric climate model (RCA4)

RapporterMeteorologiMeteorologi

This report describes the physical processes as part of the surface scheme in the Rossby Centre Regional Atmospheric Climate Model (RCA4). Or more strictly for the version used for the CORDEX downscalings with RCA4.

The most important aspects of the surface scheme that are changed with respect to …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meteorologi 157
Författare: Patrick Samuelsson1, Stefan Gollvik1, Christer Jansson1, Marco Kupiainen1 Ekaterina Kourzeneva2, Willem Jan van de Berg3 1 Swedish Meteorological and Hydrological Institute, (SMHI), Norrköping, Sweden 2 Finnish Meteorological Institute, (FMI), Helsinki, Finland 3 Institute for Marine and Atmospheric research Utrecht University, (IMAU), the Netherlands
Publicerad: juni 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Sveriges klimat 1860-2014 Underlag till Dricksvattenutredningen

RapporterKlimatologiKlimat

Den statliga utredningen ”En trygg dricksvattenförsörjning” ska identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenhantering i Sverige. En utgångspunkt ska vara klimatförändringarnas förväntade effekter på dricksvattenförsörjningen.

Som ett underlag till utredningen har SMHI …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 13
Författare: Gunn Persson
Publicerad: juni 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Sveriges framtida klimat - Underlag till Dricksvattenutredningen

RapporterKlimatologiKlimat

Det senaste resultatet från klimatforskningen har använts för att producera detaljerade analyser av Sveriges framtida klimat. Resultaten bygger på de klimatscenarier som använts av FN:s klimatpanel i dess femte utvärdering (AR5). I denna analys har två scenarier använts; RCP4.5 som innebär stora …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 14
Författare: Anna Eklund, Jenny Axén Mårtensson, Sten Bergström, Emil Björck, Joel Dahné, Lena Lindström, Daniel Nordborg, Jonas Olsson, Lennart Simonsson och Elin Sjökvist
Publicerad: juni 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Model set-up at COCOA study sites

RapporterOceanografiOceanografi


COCOA will investigate physical, biogeochemical and biological processes in a combined and coordinated fashion to improve the understanding of the interaction of these processes on the removal of nutrients along the land-sea interface. The results from the project will be used to estimate …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Oceanografi 117
Författare: Kari Eilola1, Elin Almroth-Rosell1, Moa Edman1, Tatjana Eremina3, Janus Larsen4, Urszula Janas2, Arturas Razinkovas-Basiukas6, Karen Timmermann4, Letizia Tedesco5, Ekaterina Voloshchuk3 1 Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Norrköping, Sweden 2 Institute of Oceanography, Gdansk University, Poland 3 Russian State Hydrometeorological University, Sankt-Petersburg, Russia 4 Aarhus University, Roskilde, Denmark 5 Finnish Environment Institute, Helsinki, Finland 6 Coastal and Planning Research Institute, Klaipeda, Lithuania
Publicerad: maj 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår