Sök publikationer

Identifiering av potentiella riskområden för höga halter av benso(a)pyren Nationell kartering av emissioner och halter av B(a)P från vedeldning i småhusområden

RapporterMeteorologiMeteorologi

Den här studien är en kartläggning och screening av emissioner och halter av benso(a)pyren (B(a)P) i Sverige. Syftet är att identifiera potentiella riskområden för överskridande av miljökvalitetsnormen (MKN). Ett övervägande bidrag till haltnivåerna till B(a)P är emissioner från den småskaliga …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meteorologi 159
Författare: Stefan Andersson, Johan Arvelius, Marina Verbova, Gunnar Omstedt och Martin Torstensson
Publicerad: december 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA, FNS KLIMATPANEL – SAMMANFATTNING FÖR BESLUTSFATTARE

RapporterKlimatologiKlimat

Huvuddragen i ”Sammanfattning för beslutsfattare”, IPCC WG 3, 2014
Sammanfattning av Lars J Nilsson, Lunds Universitet

Den tredje delrapporten från FN:s klimatpanel handlar om åtgärder för att begränsa klimatförändringarna. Allt fler länder utvecklar sin klimatpolitik och inför olika styrmedel, med …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 8
Författare: Bidrag från arbetsgrupp 3 (WG 3) till den femte utvärderingen (AR 5) från Intergovermental Panel on Climate Change. SMHI har låtit översätta ”Summary for policymakers” från IPCCs arbetsgrupp 3. Resultatet presenteras i denna rapport. Översättningen har gjorts av Tove Granberg/Semantix. Lars Bärring och Markku Rummukainen, SMHI, samt Lars J Nilsson, Lunds tekniska högskola, har sakgranskat översättningen.
Publicerad: november 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 46, 2015

RapporterOceanografi

Skiktningen i utsjön i Skagerrak var mycket svag. I Kattegatt liksom i egentliga Östersjön uppvisade ytvattentemperaturen värden något över det normala. Närsalterna i ytvattnet uppvisade i stort sett värden typiska för årstiden, med undantag för silikat som hade koncentrationer klart över det …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: november 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Framtidsklimat i Gävleborgs län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat

Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Gävleborg baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika antaganden om atmosfärens innehåll av växthusgaser (begränsade utsläpp RCP4.5 respektive höga utsläpp RCP8.5). Data från internationell klimatforskning har bearbetats för att …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 36
Författare: Linda Nylén, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson och Elin Sjökvist
Publicerad: november 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Framtidsklimat i Västernorrlands län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat

Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Västernorrland baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika antaganden om atmosfärens innehåll av växthusgaser (begränsade utsläpp RCP4.5 respektive höga utsläpp RCP8.5). Data från internationell klimatforskning har bearbetats för att …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 35
Författare: Linda Nylén, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson och Elin Sjökvist
Publicerad: november 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Framtidsklimat i Jämtlands län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat

Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Jämtland baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika antaganden om atmosfärens innehåll av växthusgaser (begränsade utsläpp RCP4.5 respektive höga utsläpp RCP8.5). Data från internationell klimatforskning har bearbetats för att …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 34
Författare: Linda Nylén, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson och Elin Sjökvist
Publicerad: november 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Framtidsklimat i Västerbottens län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat

Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Västerbotten baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika antaganden om atmosfärens innehåll av växthusgaser (begränsade utsläpp RCP4.5 respektive höga utsläpp RCP8.5). Data från internationell klimatforskning har bearbetats för att …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 33
Författare: Gitte Berglöv, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson och Elin Sjökvist
Publicerad: november 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Framtidsklimat i Gotlands län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat

Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat på Gotland baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika antaganden om atmosfärens innehåll av växthusgaser (begränsade utsläpp RCP4.5 respektive höga utsläpp RCP8.5). Data från internationell klimatforskning har bearbetats för att …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 31
Författare: Gunn Persson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson och Elin Sjökvist
Publicerad: november 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Framtidsklimat i Blekinge län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat

Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Blekinge baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika antaganden om atmosfärens innehåll av växthusgaser (begränsade utsläpp RCP4.5 respektive höga utsläpp RCP8.5). Data från internationell klimatforskning har bearbetats för att …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 30
Författare: Alexandra Ohlsson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Håkan Persson och Elin Sjökvist
Publicerad: november 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Framtidsklimat i Skånes län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat

Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Skåne baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika antaganden om atmosfärens innehåll av växthusgaser (begränsade utsläpp RCP4.5 respektive höga utsläpp RCP8.5). Data från internationell klimatforskning har bearbetats för att …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 29
Författare: Alexandra Ohlsson, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Anna Johnell, Jenny Axén Mårtensson, Linda Nylén, Håkan Persson och Elin Sjökvist
Publicerad: november 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår