Sök publikationer

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 11-12, 2016

RapporterOceanografi

Temperaturen i den övre vattenmassan låg något över det normala i hela egentliga Östersjön. Vårblomningen hade startat i Västerhavet och sydvästra Östersjön. I sydvästra Östersjön var oorganiskt kväve helt förbrukat ner till 10 meter. Fosfathalterna i Östersjöns ytvatten, som tidigare varit …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: mars 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Översikt av beräkningsmodeller för bedömning av fiskodlingars näringsämnesbelastning på sjöar, vattendrag, magasin och kustvatten

RapporterOceanografiOceanografi

Den här rapporten är en kunskapssammanställning som utförts av SMHI på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten. Den utgör inte något ställningstagande från Havs- och Vattenmyndighetens sida. Rapporten försöker att sammanfatta den problematik som associeras med näringsämnesbelastningar från …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Oceanografi 118
Författare: Helén Andersson, Lena Bram Eriksson, Niclas Hjerdt, Göran Lindström, Ulrike Löptien och Johan Strömqvist
Publicerad: mars 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V DANA vecka 3-4, 2016

RapporterOceanografi

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and Kattegat. Mapping of winter nutrient conditions was performed in the Skagerrak and 13 stations with complete hydrography were sampled. In the Kattegat area 12 stations were sampled with complete …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: mars 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2016

RapporterOceanografi

Artdiversiteten och cellkoncentrationerna var låga vid Å17 i öppna Skagerrak medan en start på vårblomningen kunde skönjas vid den inre stationen Släggö. I både Skagerrak och Kattegatt förekom kiselalgen Skeletonema marinoi i förhållandevis höga antal vid samtliga stationer. Arten är en vanlig …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: mars 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 7, 2016

RapporterOceanografi

Temperaturen i den övre vattenmassan låg över det normala i hela egentliga Östersjön. Halterna av närsalter i ytvattnet var generellt normala för årstiden i Västerhavet. I Östersjön uppvisade fosfat halter över det normala utom i de västra delarna. Silikatkoncentrationerna var förhöjda i hela …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: mars 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs årsredovisning 2015

Årsredovisningar

Årsredovisning 2015

 
Typ: Årsredovisningar
Författare: SMHI
Publicerad: februari 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Syresituationen i Östersjön 2015

RapporterOceanografi

Syrerapport 2015

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson
Publicerad: 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Improvement HBV model Rhine in FEWS. Final report.

RapporterHydrologiHydrologi

Between 1997 and 2004, the German Federal Institute of Hydrology (BfG), in cooperation with the Dutch Rijkswaterstaat Waterdienst, set up and calibrated the HBV rainfall-runoff model for the river Rhine. The model performed well for its original purpose, but less well when it was incorporated in …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Hydrologi 112
Författare: Gitte Berglöv, Jonas German, Hanna Gustavsson, Ulrika Harbman and Barbro Johansson
Publicerad: 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Oxygen Survey in the Baltic Sea 2015 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2015 - The major inflow in December 2014

RapporterROOceanografi

En klimatologisk atlas över syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIs Report Oceanography No 42. Sedan 2011 har årliga uppdateringar gjorts då kompletterande data från länder runt Östersjön har rapporerats till ICES. I denna rapport har resultaten från 2014 uppdaterats. De …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 53
Författare: Martin Hansson & Lars Andersson
Publicerad: februari 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2016

RapporterOceanografi

Samtliga växtplanktonprov, från Skagerrak, Kattegatt och Östersjön var mycket glesa. Artantalen och cellantalen var mycket låga. Inga växtplanktondetaljer presenteras utöver detta, enbart artlistor och klorofylldiagram.

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: januari 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår