Sök publikationer

Model study on the variability of ecosystem parameters in the Skagerrak-Kattegat area, effect of load reduction in the North Sea and possible effect of BSAP on Skagerrak-Kattegat area

RapporterOceanografiOceanografi

Den nyligen utvecklade ekosystemmodellen NEMO-Nordic-SCOBI användes för att studera variabiliteten av några indikatorer för ekosystemet i Skagerrak-Kattegatt området. Även två känslighetsstudier gjordes för att undersöka möjliga effekter av Baltic Sea Action Plan (BSAP) och en reduktion scenario av …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Oceanografi 119
Författare: Ivan Kuznetsov, Kari Eilola, Christian Dieterich, Robinson Hordoir, Lars Axell, Anders Höglund and Semjon Schimanke
Publicerad: april 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2016

RapporterOceanografi

Vårblomningen gick mot sitt slut i Kattegatt och Skagerrak. Klorofyllhalterna var generellt höga och de typiska kiselalgerna var närvarande, men närsalterna var helt eller nästan helt slut, varför det förutspås att detta var slutfas av  blomningen. Klorofyllfluorescensmaxima dominerades av …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: april 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Årsrapport 2015 från utsjöövervakningen

RapporterOceanografi

Resultat från Sveriges nationella marina övervakning i den fria vattenmassan under året 2015. 

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: april 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

The Meteorological Auto Code (MAC) and Numerical Weather Prediction (NWP) at SMHI

RapporterRMKMeteorologiKlimat

Sverige var ett föregångsland inom numeriska väderprognoser och den allra första operativa väderprognosen gjordes redan 1954 på det Internationella Meteorologiska Institutet i Stockholm. SMHI kom igång senare, men 1961 startade man ett långsiktigt program för NWP (numerical weather prediction). …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RMK 117
Författare: Lennart Bengtsson, Nils Gustafsson1), Bo Döös2), Daniel Söderman, Lars Moen3), Thomas Thompson4), Paul Jakobsson, Gunnar Bleckert, Ann-Beate Henriksson, Bo Lindgren5) and Per Kållberg 1)Correspondig author, e-mail: Nils.Gustafsson@smhi.se 2)Deceased 2010 3)Deceased 2006 4)Deceased 2015 5)Deceased 2005
Publicerad: april 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Automatisering av nationellt dataflöde till ICES genom skördning - en förstudie

RapporterOceanografiOceanografi

SMHI är, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV), datavärd för
svenska marina miljöövervakningsdata. En central del i uppdraget är att årligen rapportera nationellt insamlad data till Internationella Havsforskningsrådet, ICES.

För biologiska data sker en årlig rapportering av data …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Oceanografi 121
Författare: Arnold Andreasson, Patrik Strömberg, Maria Prager, Nils Nexelius
Publicerad: mars 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 11-12, 2016

RapporterOceanografi

Temperaturen i den övre vattenmassan låg något över det normala i hela egentliga Östersjön. Vårblomningen hade startat i Västerhavet och sydvästra Östersjön. I sydvästra Östersjön var oorganiskt kväve helt förbrukat ner till 10 meter. Fosfathalterna i Östersjöns ytvatten, som tidigare varit …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: mars 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Översikt av beräkningsmodeller för bedömning av fiskodlingars näringsämnesbelastning på sjöar, vattendrag, magasin och kustvatten

RapporterOceanografiOceanografi

Den här rapporten är en kunskapssammanställning som utförts av SMHI på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten. Den utgör inte något ställningstagande från Havs- och Vattenmyndighetens sida. Rapporten försöker att sammanfatta den problematik som associeras med näringsämnesbelastningar från …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Oceanografi 118
Författare: Helén Andersson, Lena Bram Eriksson, Niclas Hjerdt, Göran Lindström, Ulrike Löptien och Johan Strömqvist
Publicerad: mars 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V DANA vecka 3-4, 2016

RapporterOceanografi

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and Kattegat. Mapping of winter nutrient conditions was performed in the Skagerrak and 13 stations with complete hydrography were sampled. In the Kattegat area 12 stations were sampled with complete …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: mars 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2016

RapporterOceanografi

Artdiversiteten och cellkoncentrationerna var låga vid Å17 i öppna Skagerrak medan en start på vårblomningen kunde skönjas vid den inre stationen Släggö. I både Skagerrak och Kattegatt förekom kiselalgen Skeletonema marinoi i förhållandevis höga antal vid samtliga stationer. Arten är en vanlig …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: mars 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 7, 2016

RapporterOceanografi

Temperaturen i den övre vattenmassan låg över det normala i hela egentliga Östersjön. Halterna av närsalter i ytvattnet var generellt normala för årstiden i Västerhavet. I Östersjön uppvisade fosfat halter över det normala utom i de västra delarna. Silikatkoncentrationerna var förhöjda i hela …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: mars 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår