Sök publikationer

Algrapport nummer 4, 2016

RapporterOceanografi

Växtplanktonförekomsten var relativit låg i Kattegatt och Skagerrak. I Kattegatt var dock kiselalger vanliga med ett flertal arter i varierande cellantal, men i Skagerrak var diversiteten mycket låg. Klorofyllfluorescensmaxima vid Fladen i Kattegatt och Släggö i Skagerrak orsakades delvis av det …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: maj 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Slutrapport 2015 för uppdraget ”Databaslagring av historiska fys/kemdata från Stockholm Vatten”Datavärdskapet Oceanografi och Marinbiologi

RapporterOceanografiOceanografi

SMHI är datavärd för marinbiologiska och oceanografiska data på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. I detta uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten som är kopplat till datavärdskapet har datavärden genomfört databasläggning av fysikaliska och kemiska data från Stockholm Vatten AB. Arbetet har …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Oceanografi 120
Författare: Johannes Johansson, Martin Hansson
Publicerad: maj 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 16, 2016

RapporterOceanografi

Temperaturen i den övre vattenmassan låg något över det normala i hela egentliga Östersjön. Vårblomningen höll fortfarande på i hela det mätta området. Fosfathalterna i sydvästra delen av Östersjöns ytvatten var högre än normalt. Koncentrationen av silikat var fortfarande högre än normalt i hela …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: maj 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Framtidens vattentillgång i Mälaren, Göta älv, Bolmen, Vombsjön och Gavleån Underlag till Dricksvattenutredningen

RapporterKlimatologiKlimat

Dricksvattenutredningen har, tillsammans med sin referensgrupp för klimatförändringar, valt några orter för mer noggranna fallstudier kring framtida dricksvattenförsörjning. Som ett underlag har SMHI tagit fram denna klimatanalys för de fem ytvattentäkterna Mälaren, Göta älv, Bolmen, Vombsjön och …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 39
Författare: Anna Eklund, Jenny Axén Mårtensson, Sten Bergström och Elin Sjökvist
Publicerad: april 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

DEVELOPMENT OF A CONCEPTUAL DETERMINISTIC RAINFALL - RUNOFF MODEL

FaktabladHydrologi

This progress report outlines the main principles for the development of
a simple conceptual rainfall-runoff mode! at the Swedish Meteorological
and Hydrological Institute.
The HBV-2 Mode! is based on lumped-parameter approximations to the
physical laws governing infiltration, percolation and …

 
Typ: Faktablad
Nummer: MEDDELANDEN, SERIE D. Nr 17
Författare: Sten Bergström, Arne Forsman
Publicerad: april 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Model study on the variability of ecosystem parameters in the Skagerrak-Kattegat area, effect of load reduction in the North Sea and possible effect of BSAP on Skagerrak-Kattegat area

RapporterOceanografiOceanografi

Den nyligen utvecklade ekosystemmodellen NEMO-Nordic-SCOBI användes för att studera variabiliteten av några indikatorer för ekosystemet i Skagerrak-Kattegatt området. Även två känslighetsstudier gjordes för att undersöka möjliga effekter av Baltic Sea Action Plan (BSAP) och en reduktion scenario av …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Oceanografi 119
Författare: Ivan Kuznetsov, Kari Eilola, Christian Dieterich, Robinson Hordoir, Lars Axell, Anders Höglund and Semjon Schimanke
Publicerad: april 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2016

RapporterOceanografi

Vårblomningen gick mot sitt slut i Kattegatt och Skagerrak. Klorofyllhalterna var generellt höga och de typiska kiselalgerna var närvarande, men närsalterna var helt eller nästan helt slut, varför det förutspås att detta var slutfas av  blomningen. Klorofyllfluorescensmaxima dominerades av …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: april 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Årsrapport 2015 från utsjöövervakningen

RapporterOceanografi

Resultat från Sveriges nationella marina övervakning i den fria vattenmassan under året 2015. 

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: april 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

The Meteorological Auto Code (MAC) and Numerical Weather Prediction (NWP) at SMHI

RapporterRMKMeteorologiKlimat

Sverige var ett föregångsland inom numeriska väderprognoser och den allra första operativa väderprognosen gjordes redan 1954 på det Internationella Meteorologiska Institutet i Stockholm. SMHI kom igång senare, men 1961 startade man ett långsiktigt program för NWP (numerical weather prediction). …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RMK 117
Författare: Lennart Bengtsson, Nils Gustafsson1), Bo Döös2), Daniel Söderman, Lars Moen3), Thomas Thompson4), Paul Jakobsson, Gunnar Bleckert, Ann-Beate Henriksson, Bo Lindgren5) and Per Kållberg 1)Correspondig author, e-mail: Nils.Gustafsson@smhi.se 2)Deceased 2010 3)Deceased 2006 4)Deceased 2015 5)Deceased 2005
Publicerad: april 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Automatisering av nationellt dataflöde till ICES genom skördning - en förstudie

RapporterOceanografiOceanografi

SMHI är, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV), datavärd för
svenska marina miljöövervakningsdata. En central del i uppdraget är att årligen rapportera nationellt insamlad data till Internationella Havsforskningsrådet, ICES.

För biologiska data sker en årlig rapportering av data …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Oceanografi 121
Författare: Arnold Andreasson, Patrik Strömberg, Maria Prager, Nils Nexelius
Publicerad: mars 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår