Syresituationen i Östersjön

Rapporterna beskriver syresituationen i Östersjön och hur den har förändrats sedan 1960-talet. Rapporterna baseras på data insamlade under Baltic International Acoustic Survey (BIAS) och nationell miljöövervakning med bidrag från Sverige, Finland, Estland, Tyskland och Polen. Data från svensk marin miljöövervakning finns tillgängliga för fri nedladdning från vår databas SHARKweb och internationella data finns tillgängliga hos ICES.

Syresituationen i Östersjön 2011

Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson, Philip Axe
Publicerad: 2017

Syresituationen i Östersjön 2010

Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson, Philip Axe
Publicerad: 2017

Syresituationen i Östersjön 2009

Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson, Philip Axe
Publicerad: 2017

Syresituationen i Östersjön 2008

Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson, Lars Andersson, Philip Axe, Anna-Kerstin Thell
Publicerad: 2017

Syresituationen i Östersjön 2012

Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson
Publicerad: 2017

Syresituationen i Östersjön 2013

Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson
Publicerad: 2017

Syresituationen i Östersjön 2014

Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson
Publicerad: 2017

Syresituationen i Östersjön 2015

Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson
Publicerad: 2017

Syresituationen i Östersjön 2016

Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: 2017
1