Medvind - Aktuellt från SMHI

Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.

Medvind nr 3, 2016

I Medvind berättar vi denna gång om hur prognoser från SMHI ska göra den internationella sjöfarten ännu säkrare och mer effektiv genom EU-projektet Sea Traffic Management (STM). Målet är ett transparent system som hjälper både fartyg, rederier, hamnar, myndigheter och andra intressenter att veta …

 
Typ:
Publicerad: 10 oktober 2016
Senast uppdaterad:

Medvind nr 2, 2016

I årets andra Medvind berättar vi om hur SMHI och SGU (Sveriges geologiska undersökning) samarbetar för att presentera bra information om det viktiga grundvattnet. I Vattenwebb på smhi.se ser man nuläge och snart även tiodygnsprognoser. Läs också om hur SMHI bidragit till den statliga …

 
Typ:
Publicerad: 27 maj 2016
Senast uppdaterad:

Medvind nr 1, 2016

I Medvind kan du läsa om SMHIs webbsystem Hyfo där stora mängder data och komplicerade samband blir tydliga. Systemet hjälper både vattenkraftindustrin och kommuner att hålla koll på vattenflöden och vattennivåer. Du har kanske hört talas om El Niño – men vad är det egentligen? Vår expert förklarar …

 
Typ:
Publicerad: 16 mars 2016
Senast uppdaterad:

Medvind nr 4, 2015

I årets sista Medvind kan du läsa om hur klimatet i Arktis påverkar vädret i Sverige med både längre kalla perioder, men också längre perioder med varma sydvindar. Vi berättar också om en nationell studie av hur vedeldning påverkar luftkvaliteten. Studien identifierar flera svenska kommuner med …

 
Typ:
Publicerad: 11 december 2015
Senast uppdaterad:

Medvind nr 3, 2015 - Klimatspecial

Årets tredje utgåva av Medvind är ett specialnummer med temat klimat. Klimatet förändras och den globala uppvärmningen är ett faktum. Vad är det som händer och varför? Och vad kan vi göra för att möta framtidens klimat och anpassa oss till nya förutsättningar Vi berättar om FNs klimatpanel IPCC och …

 
Typ:
Publicerad: 21 september 2015
Senast uppdaterad:

Medvind nr 2, 2015

I Medvind kan du läsa om samband mellan väder och handel och hur ”SMHI Väderinsikt” kan ge affärsnytta. Tjänsten är bland annat intressant för hela livsmedelskedjan, från produktion till försäljning. Vi berättar också om prognoser för marknära ozon, som nu finns på smhi.se, dessutom om ett …

 
Typ:
Publicerad: 1 juni 2015
Senast uppdaterad:

Medvind, nr 1 2015

I 2015 års första Medvind berättar vi om Copernicus – ett europeiskt samarbete för miljö och säkerhet. Genom programmet kommer nya tjänster och produkter som är till stor nytta för samhället att kunna utvecklas. Du kan också läsa om SMHIs uppdrag från MSB att arbeta med rymdväder. Det handlar om …

 
Typ:
Publicerad: 9 mars 2015
Senast uppdaterad:

Medvind, nr 4 2014

I årets sista Medvind kan du läsa om färsk statistik från SMHI som visar att behovet att värma bostäder i Sverige har minskat med upp till tio procent den senaste femtioårsperioden. Vi berättar också om SMHIs tjänster Graddagar och Energi-Index. Läs även om syntesrapporten från FNs klimatpanel …

 
Typ: Medvind, Oceanografi, Meteorologi, Klimat, Forskning
Publicerad: 9 december 2014
Senast uppdaterad:

Medvind, nr 3 2014

I Medvind berättar vi om hur forskning om flödesprognoser kan bidra till att öka beredskapen för lokala översvämningar. På temat hydrologi finns goda exempel från Mölndalsån och Nigerfloden. Kring Mölndalsån samverkar tre kommuner med hjälp av skräddarsytt hydrologiskt prognos- och …

 
Typ:
Publicerad: 13 oktober 2014
Senast uppdaterad:

Medvind, nr 2 2014

I detta nummer av Medvind får du veta mer om trenden med ökad luftfuktighet och hur det påverkar bland annat äldre hus. Vi berättar även om FNs klimatpanel IPCC och de rapporter som hittills presenterats. Läs också om hur forskare genom omfattande analysarbete återskapat vädret i Europa för de …

 
Typ:
Publicerad: 6 oktober 2014
Senast uppdaterad:
År