Medvind - Aktuellt från SMHI

Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.

Medvind, nr 1 2015

I 2015 års första Medvind berättar vi om Copernicus – ett europeiskt samarbete för miljö och säkerhet. Genom programmet kommer nya tjänster och produkter som är till stor nytta för samhället att kunna utvecklas. Du kan också läsa om SMHIs uppdrag från MSB att arbeta med rymdväder. Det handlar om …

 
Typ:
Publicerad: 9 mars 2015
Senast uppdaterad:

Medvind, nr 4 2014

I årets sista Medvind kan du läsa om färsk statistik från SMHI som visar att behovet att värma bostäder i Sverige har minskat med upp till tio procent den senaste femtioårsperioden. Vi berättar också om SMHIs tjänster Graddagar och Energi-Index. Läs även om syntesrapporten från FNs klimatpanel …

 
Typ: Medvind, Oceanografi, Meteorologi, Klimat, Forskning
Publicerad: 9 december 2014
Senast uppdaterad:

Medvind, nr 3 2014

I Medvind berättar vi om hur forskning om flödesprognoser kan bidra till att öka beredskapen för lokala översvämningar. På temat hydrologi finns goda exempel från Mölndalsån och Nigerfloden. Kring Mölndalsån samverkar tre kommuner med hjälp av skräddarsytt hydrologiskt prognos- och …

 
Typ:
Publicerad: 13 oktober 2014
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 1 2014

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om den nya webbtjänsten HydroNu , ett nytt verktyg i arbetet med vattenmiljön. Tjänsten visualiserar aktuella vattenflöden och ger även prognoser framåt. Vi berättar också om att SMHI medverkar i ett europeiskt forskningsprojekt om prognoser …

 
Typ: Medvind, Oceanografi, Öppna data, Meteorologi, Klimat, Forskning, Hydrologi
Publicerad: mars 2014
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 3 2013

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om ett verktyg som hjälper dig planera efter solens ljus, och ett annat som gör det lätt för dig att se klimatscenarier. Vi berättar att SMHI driver ett europeiskt projekt som ska ge vattenappar med hjälp av öppna data. Dessutom kan du läsa om …

 
Typ: Medvind, Oceanografi, Öppna data, Meteorologi, Klimat, Forskning, Hydrologi
Publicerad: oktober 2013
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 2 2013

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om "Stora miljövinster för sjöfarten" och "Mer om mer öppna data”. Dessutom skriver vi om att "Sveriges kustvatten ska mätas kontinuerligt" och om "Hydrologiskt utvecklingsarbete i Namibia. SMHIs klimatexpert Markku …

 
Typ: Medvind, Oceanografi, Forskning, Meteorologi, Öppna data, Klimat, Miljö, Hydrologi
Publicerad: maj 2013
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 1 2013

I det här numret av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om "Framtidens pollenprognoser" och att "Satellitdata berättar om Arktis smältande is”. Dessutom skriver vi om att SMHI nu kan använda mer detaljerade satellitbilder i prognosarbetet, och att en ny utredning leder "Ett steg …

 
Typ: Medvind, Hydrologi, Miljö, Meteorologi, Oceanografi, Klimat, Forskning
Publicerad: mars 2013
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 4 2012

I det här numret av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att "Fjällanläggningar anpassar till klimatet: Natursnö inte längre självklart" och "Ny metod beräknar nedisning på vindkraftverk”.”Hur var vädret?” är en ny webbtjänst som testas. Vi skriver även om att ”Umeå visar luftkvalitet …

 
Typ: Medvind
Publicerad: 11 december 2012
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 3 2012

I SMHIs nyhetsblad Medvind kan du den här gången bl.a. läsa om "Ny analys om temperaturväxlingar: Risken för halka har ökat" och "Ny vädersatellit ska ge bättre data", samt att skyfall har blivit vanligare, att smhi.se nu har dagliga åskkartor och att SMHI driver ett projekt för att stärka …

 
Typ: Medvind
Publicerad: oktober 2012
Senast uppdaterad:

År