Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från KBV002 Triton vecka 47, 2012

I Skagerrak och Kattegatt var närsaltsförhållandena normala för årstiden. I egentliga Östersjön var halterna av fosfat och silikat högre än normalt i de södra och västra delarna medan kvävet uppvisade normala värden. Syrebrist, halter under 2 ml/l, återfanns på djup överstigande 60 meter i de …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson
Publicerad: november 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 45, 2012

På grund av ändrade förutsättningar i samarbetet med Kustbevakningen kunde endast västkusten samt delar av södra egentliga Östersjön undersökas. Problem med kranar ombord, innebar att varken CTD-mätningar eller zooplanktonhåvningar kunde utföras. I Skagerrak och Kattegatt var …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: november 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 42, 2012

På grund av ändrade förutsättningar i samarbetet med Kustbevakningen kunde endast västkusten samt delar av södra egentliga Östersjön undersökas. I Skagerrak och Kattegatt var närsaltsförhållandena normala för årstiden. I de undersökta delarna av södra egentliga Östersjön var halterna av fosfat …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: oktober 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 37-38, 2012

På grund av ändrade förutsättningar i samarbetet med Kustbevakningen kunde endast västkusten samt delar av södra egentliga Östersjön undersökas. I Skagerrak och Kattegatt var närsaltsförhållandena normala för årstiden. I de undersökta delarna av södra egentliga Östersjön var halterna av fosfat …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: september 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 34, 2012

I Skagerrak och Kattegatt var ytvattentemperaturen normal och ytsalthalten varierade från något lägre än normalt i norr till något högre än normalt i Öresund. Ytvattentemperaturen och ytsalthalten uppvisade normala värden för årstiden i Östersjön. Närsalthalterna i ytlagret var normala i de flesta …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: augusti 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 28, 2012

I Skagerrak och Kattegatt var ytvattentemperaturen normal och ytsalthalten något lägre än normalt. Ytvattentemperaturen och ytsalthalten uppvisade normala värden för årstiden i Östersjön. Närsalthalterna i ytlagret var normala i de flesta områden, med undantag för silikat och fosfat som var …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: juli 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 19, 2012

I Skagerrak och Kattegatt var närsaltsförhållandena normala för årstiden, undantaget silikat som i Kattegatt uppvisade förhöjda halter. I Öresund var både fosfat- och silikathalterna mycket högre än normalt. I egentliga Östersjön var halterna av fosfat och silikat fortfarande höga, speciellt i de …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: maj 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 15, 2012

I Skagerrak och Kattegatt var förhållandena normala för årstiden med undantag för Öresund som hade fosfat- och silikat halter som var mycket högre än normalt. I egentliga Östersjön var vårblomningen i full gång, men halterna av fosfat och silikat var fortfarande höga vid samtliga stationer. …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: april 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 12, 2012

I Skagerrak och Kattegatt var vårblomningen över och halterna av samtliga näringsämnen var låga, vilket är normalt för årstiden. I egentliga Östersjön rådde vinterförhållanden. Halterna av nitrit+nitrat var normala medan halterna av fosfat var höga vid samtliga stationer och fortsatt mycket över …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: mars 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 9, 2012

I Skagerrak och norra Kattegatt pågick vårblomningen och halterna av samtliga näringsämnen var låga. De södra delarna av Kattegatt och Öresund var påverkade av utflödande Östersjövatten och förhållandena var mer vinterlika med högre närsaltshalter. I egentliga Östersjön rådde vinterförhållanden. …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: mars 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad