Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 12, 2012

I Skagerrak och Kattegatt var vårblomningen över och halterna av samtliga näringsämnen var låga, vilket är normalt för årstiden. I egentliga Östersjön rådde vinterförhållanden. Halterna av nitrit+nitrat var normala medan halterna av fosfat var höga vid samtliga stationer och fortsatt mycket över …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: mars 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 9, 2012

I Skagerrak och norra Kattegatt pågick vårblomningen och halterna av samtliga näringsämnen var låga. De södra delarna av Kattegatt och Öresund var påverkade av utflödande Östersjövatten och förhållandena var mer vinterlika med högre närsaltshalter. I egentliga Östersjön rådde vinterförhållanden. …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: mars 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 2, 2012

Ytvattentemperaturen var något högre än normalt i delar av egentliga Östersjön. Halterna av oorganiskt kväve uppvisade normala värden, utom i delar av Skagerrak där de var något förhöjda. Fosfatkoncentrationerna var normala i Västerhavet medan de var klart förhöjda i Östersjön. Silikat uppvisade …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: januari 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 49-50, 2011

De flesta parametrar uppvisade för årstiden typiska värden. Undantagen var fosfat och silikat som uppvisade halter över det normala i delar av egentliga Östersjön. Syrehalter under 2 ml/l observerades vid djup överstigande 50 till 80 meter i huvuddelen av egentliga Östersjön samt från 125 …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: december 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F DANA vecka 38-42, 2011

The survey was completed in co-operation with SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) and within the international acoustic survey in the Bothnian Sea and Baltic Proper (BIAS) during weeks 38-42. The oxygen situation in the Baltic Proper is severe. Low oxygen concentrations (<2 ml/l) were found at depths exceeding 50 to 80 metres in all basins. Hydrogen sulphide was also found in all areas deeper than 70 to 90 metres. For a more detailed description of the oxygen status in the Baltic, see: Report Oceanography No. 42 Areal Extent and Volume of Anoxia and Hypoxia in the Baltic Sea, 1960-2011.

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: december 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 46, 2011

Ytvattentemperaturen liksom ytsalthalten uppvisade, i stort sett, normala värden för årstiden i hela det undersökta området. Fosfathalterna i ytlagret var i stort sett normala medan summan nitrit+nitrat var lägre an normalt i de flesta områden. Silikathalterna var förhöjda i Västerhavet medan de …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: november 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 42, 2011

Ytvattentemperaturen liksom ytsalthalten uppvisade, i stort sett, normala värden för årstiden i hela det undersökta området. Närsalthalterna i ytlagret var i stort sett normala i de flesta områdena. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i egentliga Östersjön på djup större än 70-80 meter, samt på en …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: oktober 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 37, 2011

Expeditionens första del genomfördes i mycket hårt väder med stormvindar och mycket grov sjö. Vid de besökta stationerna i Kattegatt, Skagerrak och Öresund uppvisade närsaltshalterna för års-tiden normala värden. Närsalter analyserade från stationer i södra egentliga Östersjöns ytvatten visade …

 
Typ: Rapport
Författare: Arne Svensson
Publicerad: september 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 31, 2011

Vid de besökta stationerna i Kattegatt, Skagerrak och Öresund uppvisade närsaltshalterna för årstiden normala värden. Närsalter analyserade från stationer i egentliga Östersjön visade lägre silikatvärden än normalt, i sydöstra och östra egentliga Östersjöns ytvatten. Vid samtliga undersökta …

 
Typ: Rapport
Författare: Arne Svensson
Publicerad: augusti 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 28, 2011

I Skagerrak och Kattegatt var ytvattentemperaturen något högre än normalt och ytsalthalten något lägre än normalt. Ytvattentemperaturen och ytsalthalten uppvisade normala värden för årstiden i Östersjön. Närsalthalterna i ytlagret var normala i de flesta områden, med undantag för silikat som var …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: juli 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad