Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från M/V Aura vecka 21-22, 2018

Det soliga och varma vädret under maj, i kombination med svaga vindar, hade värmt ytvattnet vars temperatur var över det normala vid alla besökta stationer. Det var fortsatt kraftig blomningen vid främst stationerna i Östersjön. Höga fluorescenstoppar från CTD-sonden noterades på 10-20 meters djup.

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: juni 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från M/V Aura vecka 15-16, 2018

Vårblomningen pågick i nästan hela området vilket noterades med höga fluorescenstoppar från CTD-sonden i ytvattnet. I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll i djupvattnet. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Bornholmsbassängen och …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: april 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från M/V Meri vecka 11-12, 2018

Till följd av hårt och kallt väder och den resulterande nedisningssituationen kunde inte de centrala delarna av Egentliga Östersjön besökas. Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Bornholmsbassängen, Hanöbukten och …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: april 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F DANA vecka 3-5, 2018

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and the Kattegat. Mapping of winter nutrient conditions was performed in the Skagerrak and 13 stations with complete hydrography were sampled. In the Kattegat area 12 stations were sampled with ctd …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: mars 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från M/V Meri vecka 4-5, 2018

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll i djupvattnet. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från 80 meters djup, i Norra Gotlandsbassängen från 90-125 meter. I Östra Gotlandsbassängen uppmättes svavelväte …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck, Johan Kronsell
Publicerad: februari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från M/V Aura vecka 50-51, 2017

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från 70 meters djup, i Norra Gotlandsbassängen från 90-125 meter. I Östra Gotlandsbassängen uppmättes svavelväte närmast botten men halterna var låga. …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson, Johan Kronsell
Publicerad: december 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från M/V Aura vecka 45-46, 2017

Inledande problem med en vinsch gjorde att expeditionen försenades, hårt väder under expeditionen, främst i Östersjön, resulterade i ytterligare förseningar. Detta medförde att vi fick stryka tre stationer (P2, BY29 och ref M1V1) samt att vi endast utförde delar av provtagningen vid andra besöket …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: november 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från M/V Aura vecka 41, 2017

Tillföljd av hårt väder och tekniska problem med en vinsch kunde inte Östra och Västra Gotlandsbassängen besökas. Totalt fick sex stationer strykas under expeditionen.

I Öresund påträffades akut syrebrist (~2 ml/l) direkt under språngskiktet på 15 meter djup ner till botten vilket är ovanligt. …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: oktober 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från M/V Meri vecka 37, 2017

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i västra Gotlandsbassängen från ca 70 meters djup, i östra Gotlandsbassängen intermediärt på 80 meter och närmast botten vid BY20 samt vid BY15 …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: september 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 28-29, 2017

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från ca 80 meters djup, i Östra Gotlandsbassängen närmast botten vid BY20 samt vid BY15 Gotlandsdjupet från 220 meter. Vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: juli 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad