Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 11, 2019

I Skagerrak var i stort sett hela vattenkolumnen omblandad vilket innebar högre salthalter och temperaturer än normalt i ytvattnet. Enbart vid Å17 kunde en svag skiktning ses vid omkring 30 meter med lite kallare och mindre salt vatten i ytlagret. Även halterna av närsalter var liknande i ytlager …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: april 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 38-39, 2018

Expeditionen blev inledningsvis lite försenad, och det var en del problem med maskinerna ombord, vilket gjorde att R/V Aranda inte kunde hålla full hastighet. Efter drygt halva resan framkom att andra bokningar fått företräde varvid SMHIs expedition avbröts i Lysekil. Stora delar av Östersjön blev …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: mars 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 7-8, 2019

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön. I Egentliga Östersjön genomfördes vinterkartering av närsalter.

I de norra och västra delarna av Egentliga Östersjön uppmättes svavelväte från omkring 80 m …

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad: februari 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 2-3, 2019

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades som vanligt syrgashalter nära noll i djupvattnet. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från 80 meters djup, och i Norra samt Östra Gotlandsbassängen från 80-90 meter. Akut syrebrist (< …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: februari 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F DANA vecka 4-6, 2019

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and the Kattegat.

Mapping of winter nutrient conditions was performed in the Skagerrak and 14 stations with complete hydrography were sampled. In the Kattegat area 12 stations were sampled with ctd …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: februari 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 49-50, 2018

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. I både Östra och Västra Gotlandsbassängen förekom svavelväte vid samtliga besökta stationer. Djupet där det först påträffades varierade mellan stationerna och var mellan 85-125 meters djup. I Bornholmsbassängen, …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: februari 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 45-46, 2018

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i både Västra Gotlandsbassängen och Östra Gotlandsbassängen från mellan 80-90 meters djup. I Bornholmsbassängen var syrgashalten som lägst 0,4 ml/l och i …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: november 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 42, 2018

Inledande problem med vår CTD gjorde att expeditionen försenades något då en omfattande felsökning fick göras. Problemet visade sig vara datorn och troligen en krånglande com-port. Datorn kunde temporärt ersättas fram till Lysekil där en permanent ersättning kunde genomföras. Förseningen medförde …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: oktober 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F DANA vecka 34-35, 2018

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and the Kattegat. Also during the expedition, SMHIs standard frequent stations were visited. 9 stations with complete hydrography were sampled in the Skagerrak and 12 stations in the Kattegat. …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: oktober 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F DANA vecka 35-36, 2018

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Öresund, Egentliga Östersjön samt delar av Kattegatt. I Kattegatt får Anholt E representera hela havsområdet, då varken N14 eller Fladen besöktes, vilket normalt sker vid en ordinarie utsjöexpedition. På grund av …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: oktober 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad