Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 39-44, 2008

Syrgaskartering i Östersjön

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson, Anna-Kerstin Thell, Lars Andersson, Philip Axe
Publicerad: oktober 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 41, 2008

Ytvattentemperaturen var normal i hela det undersökta området. Närsalthalterna uppvisade normala värden i alla områden, med undantag för fosfat och silikat, som var något förhöjda i delar av Kattegatt samt i södra Östersjön. Höstblomning pågick på västkusten medan fytoplanktonaktiviteten var låg i …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: oktober 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 38, 2008

Vid de besökta stationerna i Kattegatt, Skagerrak och Öresund uppvisade närsaltshalterna för års-tiden normala eller nära normala värden. Något förhöjda fosfatvärden respektive silikatvärden uppmättes vid vissa stationer Arkona- och Bornholmbassängernas ytvatten. Vid samtliga undersökta stationer …

 
Typ: Rapport
Författare: Arne Svensson
Publicerad: september 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 35-37, 2008

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: september 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 34, 2008

Högre silikat- och fosfathalter än normalt uppmättes i Öresund och i södra Östersjön. För övrigt var ytnärsalthalterna normala för årstiden i hela det undersökta området. Syremängden i Öresunds bottenvatten var 2,8 ml/l. I Östersjön påträffades syrgashalter mindre än 2 ml/l i östra Arkonabassängen …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: augusti 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 31, 2008

Vid de besökta stationerna i Kattegatt, Skagerrak och Öresund uppvisade närsaltshalterna för årstiden normala eller nära normala värden. Förhöjda silikathalter uppmättes i Öresund samt i Arkona- och Bornholmsbassängernas ytvatten. Vid samtliga undersökta stationer i västra, östra och norra …

 
Typ: Rapport
Författare: Arne Svensson
Publicerad: augusti 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 28, 2008

Högre silikathalter än normalt uppmättes i södra Östersjön. För övrigt var ytnärsalthalterna normala för årstiden i hela det undersökta området. Syremängden i Öresunds bottenvatten var 3,9 ml/l och i Arkonabassängens drygt 3 ml/l. I Östersjön påträffades syrgashalter mindre än 2 ml/l överallt där …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen, Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juli 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 24, 2008

Närsalthalterna i ytvattnet uppvisade, i stort, normala värden i alla områden, med undantag för högre koncentration än normalt av silikat i södra Östersjön och vid Anholt samt av fosfat i Bornholmsbassängen . Vid W Landskrona noterades ett kraftigt inflöde i ytan till Östersjön, vilket medförde en …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad: juni 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 20, 2008

Närsalthalterna uppvisade, i stort, normala värden i alla områden, med undantag för silikat, som var kraftigt förhöjd i Arkona- och Bornholmsbassängerna och i Öresund där även fosfathalten var hög. Syrehalten vid botten i västra Arkonabassängen var under den normala. 2,2 ml/l. I övriga Östersjön …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: maj 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 16, 2008

Närsalthalterna uppvisade, i stort, normala värden i de flesta områdena, med undantag för fosfat och silikatkoncentrationerna, som var förhöjda i södra Östersjön och i Öresund. I centrala Skagerrak hade samtliga närsalter högre koncentrationer än normalt. De högsta värdena vid fluorescensmätningar …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad: april 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad