Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 3, 2009

Ytvattentemperaturen var något förhöjd i egentliga Östersjön. Närsalthalterna uppvisade normala värden i de flesta områden, med undantag för fosfat, som var något förhöjt i södra Östersjön samt Kattegatt och silikat som uppvisade kraftigt förhöjda värden i Kattegatt. Vårblomningen hade inte …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: januari 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 49-50, 2008

Förhöjda ytfosfathalter registrerades i större delen av egentliga Östersjön och höga ytsilikathalter i östra delen av Skagerrak. Syrehalter under 2 ml/l observerades vid djup överstigande 60 till 90 meter i hela egentliga Östersjön. Svavelväte fanns i västra Gotlandsbassängen från 80 till 100 meter …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson, Bengt Yhlen
Publicerad: december 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 47-48, 2008

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: november 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 46, 2008

Vid de besökta stationerna i Skagerrak uppvisade närsaltshalterna för årstiden normala värden. I Kattegatt och vid vissa stationer i egentliga Östersjön uppmättes något förhöjda halter av fosfat. Lägre silikatvärden än normalt uppmättes vid samtliga stationer Arkona- och Bornholmbassängernas …

 
Typ: Rapport
Författare: Arne Svensson
Publicerad: november 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 39-44, 2008

Syrgaskartering i Östersjön

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson, Anna-Kerstin Thell, Lars Andersson, Philip Axe
Publicerad: oktober 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 41, 2008

Ytvattentemperaturen var normal i hela det undersökta området. Närsalthalterna uppvisade normala värden i alla områden, med undantag för fosfat och silikat, som var något förhöjda i delar av Kattegatt samt i södra Östersjön. Höstblomning pågick på västkusten medan fytoplanktonaktiviteten var låg i …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: oktober 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 38, 2008

Vid de besökta stationerna i Kattegatt, Skagerrak och Öresund uppvisade närsaltshalterna för års-tiden normala eller nära normala värden. Något förhöjda fosfatvärden respektive silikatvärden uppmättes vid vissa stationer Arkona- och Bornholmbassängernas ytvatten. Vid samtliga undersökta stationer …

 
Typ: Rapport
Författare: Arne Svensson
Publicerad: september 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 35-37, 2008

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: september 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 34, 2008

Högre silikat- och fosfathalter än normalt uppmättes i Öresund och i södra Östersjön. För övrigt var ytnärsalthalterna normala för årstiden i hela det undersökta området. Syremängden i Öresunds bottenvatten var 2,8 ml/l. I Östersjön påträffades syrgashalter mindre än 2 ml/l i östra Arkonabassängen …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: augusti 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 31, 2008

Vid de besökta stationerna i Kattegatt, Skagerrak och Öresund uppvisade närsaltshalterna för årstiden normala eller nära normala värden. Förhöjda silikathalter uppmättes i Öresund samt i Arkona- och Bornholmsbassängernas ytvatten. Vid samtliga undersökta stationer i västra, östra och norra …

 
Typ: Rapport
Författare: Arne Svensson
Publicerad: augusti 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad