Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 16, 2009

Närsalthalterna var i stort sett normala i hela det undersökta området, med undantag för silikat som uppvisade förhöjda halter i Kattegatt. Vattnet under haloklinen i Arkonabassängen var väl syresatt med halter på c:a 6 ml/l. I övriga Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: april 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 12, 2009

Den tidiga vårblomningen var över i Skagerrak och Kattegatt. Ytnärsalthalterna var fortfarande låga. I Östersjön generellt hade vårblomningen inte startat och närsalthalterna uppvisade, i stort, normala värden med undantag för fosfat, som var förhöjt främst i södra Östersjön. …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad: mars 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 9-11, 2009

 
Typ: Rapport
Författare: Philip Axe
Publicerad: mars 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 4-6, 2009

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell, Arne Svensson
Publicerad: februari 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 8, 2009

En tidig vårblomning pågick i Skagerrak och Kattegatt och ytnärsalthalterna var därför låga. I Östersjön hade vårblomningen inte startat och närsalthalterna uppvisade, i stort, normala värden i med undantag för fosfat, som var något förhöjt. Vattnet under haloklinen i Arkonabassängen var väl …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: februari 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 3, 2009

Ytvattentemperaturen var något förhöjd i egentliga Östersjön. Närsalthalterna uppvisade normala värden i de flesta områden, med undantag för fosfat, som var något förhöjt i södra Östersjön samt Kattegatt och silikat som uppvisade kraftigt förhöjda värden i Kattegatt. Vårblomningen hade inte …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: januari 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 49-50, 2008

Förhöjda ytfosfathalter registrerades i större delen av egentliga Östersjön och höga ytsilikathalter i östra delen av Skagerrak. Syrehalter under 2 ml/l observerades vid djup överstigande 60 till 90 meter i hela egentliga Östersjön. Svavelväte fanns i västra Gotlandsbassängen från 80 till 100 meter …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson, Bengt Yhlen
Publicerad: december 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 47-48, 2008

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: november 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 46, 2008

Vid de besökta stationerna i Skagerrak uppvisade närsaltshalterna för årstiden normala värden. I Kattegatt och vid vissa stationer i egentliga Östersjön uppmättes något förhöjda halter av fosfat. Lägre silikatvärden än normalt uppmättes vid samtliga stationer Arkona- och Bornholmbassängernas …

 
Typ: Rapport
Författare: Arne Svensson
Publicerad: november 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 39-44, 2008

Syrgaskartering i Östersjön

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson, Anna-Kerstin Thell, Lars Andersson, Philip Axe
Publicerad: oktober 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad