Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 46-47, 2010

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: november 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 45, 2010

Ytvattentemperaturen var normal i hela området. Samtliga närsalter, i ytvattnet, uppvisade normala värden i hela det undersökta området förutom silikat som hade koncentrationer under det normala i egentliga Östersjön samt Kattegatt. Syregashalten i djupvattnet i Arkonabassängen och Hanöbukten var …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: november 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 40, 2010

Ytvattentemperaturen och ytnärsalthalterna var normala i hela området. Syrehalten i bottenvattnet i Arkonabassängen var god. I Bornholmsbassängen vid Christiansö (BY4) trängde nytt vatten in vid botten med en syrehalt på nästan 4 ml/l och intermediärt i Gotlandsdjupet, mellan 80 och 110 meter …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: oktober 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 37, 2010

Närsalthalterna i ytvattnet var normala i hela det undersökta området förutom i Bornholmsbassängen där silikathalten var något låg. I Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 40 till 80 meter. samt vid botten i Arkonabassängens östra del. Svavelväte fanns vid botten av …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad: september 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 34-36, 2010

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: september 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 35, 1996

In the Kattegat, biological sampling according to the Baltic Monitoring Program was carried out. Hydrogen sulphide was found in the Bornholm Basin and in the East Baltic (the Gotland Deep and the Fårö Deep). In the bottom water at station BY29 and in the Western Baltic (BY38, BY32, BY31) there was …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad: september 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 33, 2010

Ytvattentemperaturen var normal i Skagerrak, Kattegatt och större delen av Östersjön. Närsalthalterna i ytvattnet var normala i hela det undersökta området förutom i Arkonabassängen där silikathalten var något låg. I Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 55 till 75 …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: augusti 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 29, 2010

Ytvattentemperaturen var normal i Skagerrak medan den var högre än normalt i Kattegatt och i egentliga Östersjön. Närsalthalterna i ytvattnet var normala i hela det undersökta området. I större delen av egentliga Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 70 till 80 meter. …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: juli 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 26, 2010

Ytvattentemperaturen var normal i Västerhavet medan den var högre än normalt i Östersjön. Närsalthalterna i ytvattnet var normala i hela det undersökta området. I större delen av egentliga Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 70 till 80 meter. Svavelväte återfanns, i …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: juli 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 22, 2010

Närsalthalterna i ytvattnet var normala i samtliga havsområden. Syresituationen i södra Kattegatt och i Öresund var något sämre än normalt, liksom vid BY 1 i Arkonabassängen. I västra och östra Gotlandsbassängerna uppmättes syrehalter under 2 ml/l på djup överstigande 70-80 meter. Svavelväte …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad: juni 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad