Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 34-36, 2010

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: september 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 35, 1996

In the Kattegat, biological sampling according to the Baltic Monitoring Program was carried out. Hydrogen sulphide was found in the Bornholm Basin and in the East Baltic (the Gotland Deep and the Fårö Deep). In the bottom water at station BY29 and in the Western Baltic (BY38, BY32, BY31) there was …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad: september 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 33, 2010

Ytvattentemperaturen var normal i Skagerrak, Kattegatt och större delen av Östersjön. Närsalthalterna i ytvattnet var normala i hela det undersökta området förutom i Arkonabassängen där silikathalten var något låg. I Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 55 till 75 …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: augusti 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 29, 2010

Ytvattentemperaturen var normal i Skagerrak medan den var högre än normalt i Kattegatt och i egentliga Östersjön. Närsalthalterna i ytvattnet var normala i hela det undersökta området. I större delen av egentliga Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 70 till 80 meter. …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: juli 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 26, 2010

Ytvattentemperaturen var normal i Västerhavet medan den var högre än normalt i Östersjön. Närsalthalterna i ytvattnet var normala i hela det undersökta området. I större delen av egentliga Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 70 till 80 meter. Svavelväte återfanns, i …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: juli 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 22, 2010

Närsalthalterna i ytvattnet var normala i samtliga havsområden. Syresituationen i södra Kattegatt och i Öresund var något sämre än normalt, liksom vid BY 1 i Arkonabassängen. I västra och östra Gotlandsbassängerna uppmättes syrehalter under 2 ml/l på djup överstigande 70-80 meter. Svavelväte …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad: juni 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 18, 2010

Vid de besökta stationerna i Kattegatt, Skagerrak och Öresund uppvisade närsaltshalterna för års-tiden normala värden. Närsalter analyserade från stationer i egentliga Östersjön visade lägre silikatvärden än normalt, i nordvästra och västra egentliga Östersjöns ytvatten. Lägre syrgashalter än …

 
Typ: Rapport
Författare: Arne Svensson
Publicerad: maj 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 15, 2010

Närsalthalterna i ytvattnet var normala i samtliga havsområden, med undantag för fosfat som var förhöjda i Öresund. Syresituationen i Kattegatt var något sämre än normalt. Arkonabassängens bottenvatten var väl syresatt. I Bornholmsbassängen hade syreförhållanden försämrats. I västra och östra …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: april 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 11, 2010

Ytvattentemperaturen var lägre normalt i centrala Skagerrak samt i Kattegatt och Östersjön. Närsalthalterna i ytvattnet var låga i Skagerrak och Kattegatt. I övrigt var ytnärsalthalterna normala i de flesta områden, med undantag för fosfat som uppvisade något förhöjda värden i Arkona- och …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad: mars 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 8-10, 2010

 
Typ: Rapport
Författare: Jan Szaron
Publicerad: mars 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad