Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 33, 2010

Ytvattentemperaturen var normal i Skagerrak, Kattegatt och större delen av Östersjön. Närsalthalterna i ytvattnet var normala i hela det undersökta området förutom i Arkonabassängen där silikathalten var något låg. I Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 55 till 75 …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: augusti 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 29, 2010

Ytvattentemperaturen var normal i Skagerrak medan den var högre än normalt i Kattegatt och i egentliga Östersjön. Närsalthalterna i ytvattnet var normala i hela det undersökta området. I större delen av egentliga Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 70 till 80 meter. …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: juli 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 26, 2010

Ytvattentemperaturen var normal i Västerhavet medan den var högre än normalt i Östersjön. Närsalthalterna i ytvattnet var normala i hela det undersökta området. I större delen av egentliga Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 70 till 80 meter. Svavelväte återfanns, i …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: juli 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 22, 2010

Närsalthalterna i ytvattnet var normala i samtliga havsområden. Syresituationen i södra Kattegatt och i Öresund var något sämre än normalt, liksom vid BY 1 i Arkonabassängen. I västra och östra Gotlandsbassängerna uppmättes syrehalter under 2 ml/l på djup överstigande 70-80 meter. Svavelväte …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad: juni 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 18, 2010

Vid de besökta stationerna i Kattegatt, Skagerrak och Öresund uppvisade närsaltshalterna för års-tiden normala värden. Närsalter analyserade från stationer i egentliga Östersjön visade lägre silikatvärden än normalt, i nordvästra och västra egentliga Östersjöns ytvatten. Lägre syrgashalter än …

 
Typ: Rapport
Författare: Arne Svensson
Publicerad: maj 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 15, 2010

Närsalthalterna i ytvattnet var normala i samtliga havsområden, med undantag för fosfat som var förhöjda i Öresund. Syresituationen i Kattegatt var något sämre än normalt. Arkonabassängens bottenvatten var väl syresatt. I Bornholmsbassängen hade syreförhållanden försämrats. I västra och östra …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: april 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 11, 2010

Ytvattentemperaturen var lägre normalt i centrala Skagerrak samt i Kattegatt och Östersjön. Närsalthalterna i ytvattnet var låga i Skagerrak och Kattegatt. I övrigt var ytnärsalthalterna normala i de flesta områden, med undantag för fosfat som uppvisade något förhöjda värden i Arkona- och …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad: mars 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 8-10, 2010

 
Typ: Rapport
Författare: Jan Szaron
Publicerad: mars 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 4-6, 2010

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: mars 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 7, 2010

Ytvattentemperaturen var mycket låg i Skagerrak men normal i resten av området. Närsalthalterna i ytvattnet var mycket låga i Skagerrak och Kattegatt. I övrigt var ytnärsalthalterna normala i de flesta områden, med undantag för fosfat som var något förhöjda Arkona- och Bornholmsbassängerna och …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: februari 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad