Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 4, 2005

I öppna Skagerrak var planktonfloran fattig, men i kustområdet rikligare med diatoméer, t.ex. Skeletonema costatum, Dactyliosolen fragilissimus och Proboscia alata. I Kattegatt blommade Proboscia alata och Dactyliosolen fragilissimus var vanlig. I Östersjön fanns mycket flagellater, med …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: juni 2005
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2002

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: maj 2005
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2005

I öppna Skagerrak var planktonfloran fattig, men i kustområdet fanns rikligt med diatoméer, t.ex. Skeletonema costatum och Rhizosolenia hebetata. I Kattegatt var både diatoméer och dinoflagellater mycket vanliga. Skeletonema costatum fanns med mer än 1 miljon celler per liter. I Östersjön pågick …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: april 2005
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2005

I Skagerrak började vårblomningen märkas, framför allt i kustområdet. I Kattegatt märktes en start på vårblomningen i början, och en ordentlig ökning till senare delen av februari. Diatoméer dominerade. I Östersjön var planktonfloran mycket fattig, och endast enstaka celler påträffades.

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: februari 2005
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2005

I Skagerrak och Kattegatt råder vinterförhållande. Enstaka celler av diatoméer och dinoflagellater påträffas. Planktonsamhällena är något rikare nära kusten och i Kattegatt. I Östersjön är planktonfloran också mycket fattig, och endast enstaka celler av stora diatoméer påträffas. Cryptophycéen …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: januari 2005
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2004

I Skagerraks kustområde dominerade diatoméer den rika floran, men även dinoflagellater var vanliga. Asterionellopsis glacialis blommade med 1.5 miljoner celler per liter. I Kattegatt dominerade diatoméer, men även dinoflagellater var vanliga. I Östersjön dominerades planktonfloran av små …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: september 2004
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2004

I Skagerraks kustområde dominerade sommardiatoméer, medan planktonfloran var fattig i öppna Skagerrak. I Kattegatt fanns rikligt med små flagellater och diatoméerna Proboscia alata och Dactyliosolen fragilissimus. I Östersjön dominerade små flagellater. Pyramimonas spp. blommade i Arkona- och …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler, Ann-Turi Skjevik
Publicerad: augusti 2004
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2004

I Skagerraks kustområde fanns relativt mycket av den potentiellt giftiga Dinophysis norvegica. I öppna Skagerrak var planktonfloran fattig. I Kattegatt fanns rikligt av diatomén Cerataulina pelagica och dinoflagellaten Heterocapsa rotundata. I Östersjön förekom rikligt med cyanobakterier …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: augusti 2004
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2004

I både Skagerrak och Kattegatt finns rester av Emiliania-blomningen och små till måttliga mängder av de giftiga dinoflagellaterna Dinophysis acuminata och Dinophysis norvegica. Diatoméer förekommer sparsamt. I Östersjön blommar grönalgen Planctonema lauterbornii. Cyanobakterier håller på att öka, …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: juli 2004
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2004

I Skagerraks kustområde finns rester av Emiliania-blomningen och små mängder av de giftiga dinoflagellatsläktena Alexandrium och Dinophysis. I Kattegatt avtog Emiliania-blomningen, liksom blomningen av diatoméerna Dactyliosolen och Proboscia. I stora delar av Östersjön blommade det potentiellt …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: juni 2004
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad