Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 13, 2006

En fattig planktonflora med låga cellantal var gemensam nämnare både i Västerhavet och i Östersjön. Situationen var något annorlunda i Kattegatt, där ett antal arter av kiselalger fanns i något förhöjda antal. I stort sätt var halterna av klorofyll a låga, men vid några stationer i Östersjön var …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: december 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 12, 2006

Bara en förenklad version av AlgAware presenteras denna gången eftersom klorofyllproven är kvar på R/V Argos, som är väntad till Göteborgs först om några veckor. Klorofyll är mycket transportkänsligt, då pigmentet bryts ner om det inte hålls nedfryst. Planktonfloran var fattig både i yttre och …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2006

Generellt sett hade spridningen och förekomsten av växtplankton inte förändrats nämnvärt jämfört med den förra expeditionen. Detta med undantag av att trådformade cyanobakterier observerades, och att kolonibildande cyanobakterier inte observerades. Vid samtliga Östersjöstationer var planktonfloran …

 
Typ: Rapport
Författare: Adil Yousif
Publicerad: oktober 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2006

I yttre Skagerrak var planktonfloran mycket fattig med ett fåtal arter i låga cellantal. Vid kusten däremot var planktonprovet mera diverst, med relativt många arter och dominans av kiselalger. Klorofyllhalterna låg under medel vid samtliga stationer. I Kattegatt var planktonsituationen som …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: september 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2006

Planktonsituationen i Skagerrak, Kattegatt och i Östersjön var mycket lik densamma från expeditionen tre veckor tidigare. Klorofyllvärden under medel och låga cellantal av mikroalger präglade planktonsituationen i Skagerrak och Kattegatt. I södra Kattegatt och Öresund observerades fläckvisa …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: augusti 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2006

Klorofyllvärden under medel och låga cellantal av mikroalger präglade planktonsituationen i Skagerrak och Kattegatt. I södra Kattegatt och Öresund observerades omfattande ytansamlingar av cyanobakterier som identifierades till den giftiga cyanobakterien Nodularia spumigena. I Östersjön var det …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: augusti 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2006

Både i Skagerrak och i Kattegatt visade planktonprover på relativt glesa bestånd med få arter och låga cellantal. I bägge områdena fanns ett fåtal filament (trådar) av cyanobakterier, vilka troligtvis har förts dit av Baltiska strömmen. En omfattande blomning pågick i Östersjön, med stora områden …

 
Typ: Rapport
Publicerad: juli 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2006

Växtplanktonbiomassan var låg både i Östersjön och i Västerhavet. Störst mängd fanns på 15-20 m djup. De högsta klorofyllmängderna observerades vid stationerna P2 och Släggö vid Bohuskusten.

 
Typ: Rapport
Författare: Adil Yousif
Publicerad: juni 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2006

Kiselalger dominerade planktonfloran i öppna Skagerrak, med framför allt Leptocylindrus danicus. En annan kiselalg, Skeletonema costatum dominerade i provet från Skagerraks kuststation, där klorofyll-halten låg över medel för denna månad. I Kattegatt var skillnaden stor mellan de två …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: maj 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2006

I öppna Skagerrak fanns ganska rikligt med diatoméer framför allt av släktet Chaetoceros. Dinoflagellaten Peridiniella danica dominerade. Det fanns också små mängder av Alexandrium tamarense, Dinophysis acuminata, D. norvegica och D. rotundata. I Skagerraks kustområde blommade Skeletonema costatum …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: april 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad