• Algrapporter
  • Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Medvind - Aktuellt från SMHI

Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.

Medvind, nummer 1 2014

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om den nya webbtjänsten HydroNu , ett nytt verktyg i arbetet med vattenmiljön. Tjänsten visualiserar aktuella vattenflöden och ger även prognoser framåt. Vi berättar också om att SMHI medverkar i ett europeiskt forskningsprojekt om prognoser för solenergisektorn. Dessutom kan du läsa om nyheter inom området klimatanpassning samt att SMHI är samordnare för Sveriges deltagande i FNs klimatpanel IPCC. Med mera.

 
Typ: Medvind, Oceanografi, Öppna data, Meteorologi, Klimat, Forskning, Hydrologi
Publicerad: mars 2014
Senast uppdaterad: 10 mars 2014
Medvind, nummer 3 2013

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om ett verktyg som hjälper dig planera efter solens ljus, och ett annat som gör det lätt för dig att se klimatscenarier. Vi berättar att SMHI driver ett europeiskt projekt som ska ge vattenappar med hjälp av öppna data. Dessutom kan du läsa om "Strategi för klimatanpassning i Östersjöregionen", att det blir "Häftigare skyfall i framtida klimat" och att SMHI driver luftkvalitetsprojekt i Peru. Med mer.

 
Typ: Medvind, Oceanografi, Öppna data, Meteorologi, Klimat, Forskning, Hydrologi
Publicerad: oktober 2013
Senast uppdaterad: 17 oktober 2013
Medvind, nummer 2 2013

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om "Stora miljövinster för sjöfarten" och "Mer om mer öppna data”. Desutom skriver vi om att "Sveriges kustvatten ska mätas kontinuerligt" och om "Hydrologiskt utvecklingsarbete i Namibia. SMHIs klimatexpert Markku Rummukainen berättar om sitt arbete som författare i kommande IPCC-rapport.

 
Typ: Medvind, Oceanografi, Forskning, Meteorologi, Öppna data, Klimat, Miljö, Hydrologi
Publicerad: maj 2013
Senast uppdaterad: 16 maj 2013
Medvind, nummer 1 2013

I det här numret av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om "Framtidens pollenprognoser" och att "Satellitdata berättar om Arktis smältande is”. Desutom skriver vi om att SMHI nu kan använda mer detaljerade satellitbilder i prognosarbetet, och att en ny utredning leder "Ett steg närmare fler vindkraftverk på Gotland". Ny kunskap för klimatanpassning finns i utökande webbportal.

 
Typ: Medvind, Hydrologi, Miljö, Meteorologi, Oceanografi, Klimat, Forskning
Publicerad: mars 2013
Senast uppdaterad: 14 mars 2013
Medvind, nummer 4 2012

I det här numret av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att "Fjällanläggningar anpassar till klimatet: Natursnö inte längre självklart" och "Ny metod beräknar nedisning på vindkraftverk”.”Hur var vädret?” är en ny webbtjänst som testas. Vi skriver även om att ”Umeå visar luftkvalitet på hemsida” och att våra forskare ”Utreder hälsoeffekter av vedeldninsrök” m.m.

 
Typ: Medvind
Publicerad: 11 december 2012
Senast uppdaterad: 11 december 2012
Medvind, nummer 3 2012

I SMHIs nyhetsblad Medvind kan du den här gången bl.a. läsa om "Ny analys om temperaturväxlingar: Risken för halka har ökat" och "Ny vädersatellit ska ge bättre data", samt att skyfall har blivit vanligare, att smhi.se nu har dagliga åskkartor och att SMHI driver ett projekt för att stärka Botswanas hydrologiska institut.

 
Typ: Medvind
Publicerad: oktober 2012
Senast uppdaterad: 2 oktober 2012
Medvind, nummer 2 2012

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att SMHI har utvecklat en virtuell mätmast som ger snabbare projektering av vindkraft. Du kan även läsa om ”Minskad tillgång på vatten under framtidens somrar”, ”Nytt forskningsprojekt: Förbättrad beredskap för lokala extrema vattenflöden”, ”SMHI bäst i Sverige på jämställdhet” och ”Meteorologer deltar i Arktisexpedition”. Dessutom skriver Sverker Hellström i sin krönika om de olympiska spelen i Stockholm 1912 - var vädret verkligen så bra att namnet "Solskensolympiaden" är rättvisande?

 
Typ: Medvind
Publicerad: 28 maj 2012
Senast uppdaterad: 22 maj 2012
Medvind, nummer 1 2012

I årets första nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att forskare utvecklar nya metoder som kan förbättra vårflodsprognosen. Du kan även läsa om ”EU-uppdrag att förvarna om översvämningsrisker”, ”Idag kan klimatforskningen ge säkrare underlag”, ”Väderdata för nedladdning på Luftwebb” och ”SMHI skapar ett kunskapscentrum för klimatanpassning”.

 
Typ: Medvind
Publicerad: 12 mars 2012
Senast uppdaterad: 12 mars 2012
Medvind, nummer 4 2011

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att SMHI genomför arabregionens första klimateffektstudie. Du kan även läsa: ”Ändrat klimat ökar övergödningen i Östersjön”, ”Luftföroreningarna minskar fram till 2020”, "Ny satellit ger mer och bättre väderdata" och ”SMHI levererar väderfilmer till litauens TV3”.

 
Typ: Medvind
Publicerad: 1 december 2011
Senast uppdaterad: 1 december 2011
Medvind, nummer 3 2011

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att svenska SMHI och norska motsvarigheten Meteorologisk institutt ska producera framtidens prognosberäkningar gemensamt. Du kan även läsa om: ”Varierad risk för översvämning och extrema flöden i framtidens Sverige”, ”Nytt uppdrag för förbättrad satellitinformation”, ”Längre växtsäsong och ökad risk för insektsskador i framtiden” och ”SMHI – en av Sveriges tre modernaste myndigheter 2011”.

 
Typ: Medvind
Publicerad: 7 oktober 2011
Senast uppdaterad: 7 oktober 2011
1 2 3 Nästa
År