• Algrapporter
  • Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Medvind - Aktuellt från SMHI

Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.

Medvind, nr 3 2014

I Medvind berättar vi om hur forskning om flödesprognoser kan bidra till att öka beredskapen för lokala översvämningar. På temat hydrologi finns goda exempel från Mölndalsån och Nigerfloden. Kring Mölndalsån samverkar tre kommuner med hjälp av skräddarsytt hydrologiskt prognos- och övervakningssystem. Vattenflöden i Nigerfloden kan beräknas bättre med hjälp av ett verktyg som SMHI utvecklat tillsammans med den regionala organisationen AGRHYMET. Vi berättar också om att det inte finns några tydliga tecken på att antalet stormar skulle öka i framtiden, däremot kan skadorna förvärras i ett varmare klimat. Läs också om ny väderstation i Stockholms skärgård och fortsatt utveckling av öppna data från SMHI. Med mera.

 
Typ:
Publicerad: 13 oktober 2014
Senast uppdaterad: 13 oktober 2014
Medvind, nr 2 2014

I detta nummer av Medvind får du veta mer om trenden med ökad luftfuktighet och hur det påverkar bland annat äldre hus. Vi berättar även om FNs klimatpanel IPCC och de rapporter som hittills presenterats. Läs också om hur forskare genom omfattande analysarbete återskapat vädret i Europa för de senaste 30 åren. Resultatet är högintressant för både forskning och klimatanpassning. Intressant forskning rör också havet, inte minst Östersjön. SMHI samarbetar med finska SYKE och använder gemensamt forskningsfartyget Aranda, ett effektivt kompanjonskap. Lagom till sommaren kommer SMHIs väderapp för surfplattor.

 
Typ:
Publicerad: 6 oktober 2014
Senast uppdaterad: 6 oktober 2014
Medvind, nummer 1 2014

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om den nya webbtjänsten HydroNu , ett nytt verktyg i arbetet med vattenmiljön. Tjänsten visualiserar aktuella vattenflöden och ger även prognoser framåt. Vi berättar också om att SMHI medverkar i ett europeiskt forskningsprojekt om prognoser för solenergisektorn. Dessutom kan du läsa om nyheter inom området klimatanpassning samt att SMHI är samordnare för Sveriges deltagande i FNs klimatpanel IPCC. Med mera.

 
Typ: Medvind, Oceanografi, Öppna data, Meteorologi, Klimat, Forskning, Hydrologi
Publicerad: mars 2014
Senast uppdaterad: 23 april 2014
Medvind, nummer 3 2013

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om ett verktyg som hjälper dig planera efter solens ljus, och ett annat som gör det lätt för dig att se klimatscenarier. Vi berättar att SMHI driver ett europeiskt projekt som ska ge vattenappar med hjälp av öppna data. Dessutom kan du läsa om "Strategi för klimatanpassning i Östersjöregionen", att det blir "Häftigare skyfall i framtida klimat" och att SMHI driver luftkvalitetsprojekt i Peru. Med mer.

 
Typ: Medvind, Oceanografi, Öppna data, Meteorologi, Klimat, Forskning, Hydrologi
Publicerad: oktober 2013
Senast uppdaterad: 23 april 2014
Medvind, nummer 2 2013

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om "Stora miljövinster för sjöfarten" och "Mer om mer öppna data”. Desutom skriver vi om att "Sveriges kustvatten ska mätas kontinuerligt" och om "Hydrologiskt utvecklingsarbete i Namibia. SMHIs klimatexpert Markku Rummukainen berättar om sitt arbete som författare i kommande IPCC-rapport.

 
Typ: Medvind, Oceanografi, Forskning, Meteorologi, Öppna data, Klimat, Miljö, Hydrologi
Publicerad: maj 2013
Senast uppdaterad: 23 april 2014
Medvind, nummer 1 2013

I det här numret av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om "Framtidens pollenprognoser" och att "Satellitdata berättar om Arktis smältande is”. Desutom skriver vi om att SMHI nu kan använda mer detaljerade satellitbilder i prognosarbetet, och att en ny utredning leder "Ett steg närmare fler vindkraftverk på Gotland". Ny kunskap för klimatanpassning finns i utökande webbportal.

 
Typ: Medvind, Hydrologi, Miljö, Meteorologi, Oceanografi, Klimat, Forskning
Publicerad: mars 2013
Senast uppdaterad: 23 april 2014
Medvind, nummer 4 2012

I det här numret av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att "Fjällanläggningar anpassar till klimatet: Natursnö inte längre självklart" och "Ny metod beräknar nedisning på vindkraftverk”.”Hur var vädret?” är en ny webbtjänst som testas. Vi skriver även om att ”Umeå visar luftkvalitet på hemsida” och att våra forskare ”Utreder hälsoeffekter av vedeldninsrök” m.m.

 
Typ: Medvind
Publicerad: 11 december 2012
Senast uppdaterad: 23 april 2014
Medvind, nummer 3 2012

I SMHIs nyhetsblad Medvind kan du den här gången bl.a. läsa om "Ny analys om temperaturväxlingar: Risken för halka har ökat" och "Ny vädersatellit ska ge bättre data", samt att skyfall har blivit vanligare, att smhi.se nu har dagliga åskkartor och att SMHI driver ett projekt för att stärka Botswanas hydrologiska institut.

 
Typ: Medvind
Publicerad: oktober 2012
Senast uppdaterad: 23 april 2014
Medvind, nummer 2 2012

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att SMHI har utvecklat en virtuell mätmast som ger snabbare projektering av vindkraft. Du kan även läsa om ”Minskad tillgång på vatten under framtidens somrar”, ”Nytt forskningsprojekt: Förbättrad beredskap för lokala extrema vattenflöden”, ”SMHI bäst i Sverige på jämställdhet” och ”Meteorologer deltar i Arktisexpedition”. Dessutom skriver Sverker Hellström i sin krönika om de olympiska spelen i Stockholm 1912 - var vädret verkligen så bra att namnet "Solskensolympiaden" är rättvisande?

 
Typ: Medvind
Publicerad: 28 maj 2012
Senast uppdaterad: 23 april 2014
Medvind, nummer 1 2012

I årets första nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att forskare utvecklar nya metoder som kan förbättra vårflodsprognosen. Du kan även läsa om ”EU-uppdrag att förvarna om översvämningsrisker”, ”Idag kan klimatforskningen ge säkrare underlag”, ”Väderdata för nedladdning på Luftwebb” och ”SMHI skapar ett kunskapscentrum för klimatanpassning”.

 
Typ: Medvind
Publicerad: 12 mars 2012
Senast uppdaterad: 23 april 2014
1 2 3 Nästa
År