• Algrapporter
  • Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Medvind, nummer 4 2011

Typ: Medvind
Publicerad: 1 december 2011

Sammanfattning

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att SMHI genomför arabregionens första klimateffektstudie. Du kan även läsa: ”Ändrat klimat ökar övergödningen i Östersjön”, ”Luftföroreningarna minskar fram till 2020”, "Ny satellit ger mer och bättre väderdata" och ”SMHI levererar väderfilmer till litauens TV3”.