Havsvattenstånd vid svenska kusten

Typ: Faktablad
Författare: Thomas Hammarklint och Torbjörn Lindkvist
Publicerad:

Sammanfattning

I detta faktablad beskriver vi hur vi mäter havsvattenstånd, vad som styr havsvattenståndets variationer samt förklarar vad det är vi ser i våra mätserier. Faktabladet avslutas med en text om framtida havsvattenstånd. Faktablad nummer 41