• Publikationer

Medvind - Aktuellt från SMHI

Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.

Medvind, nummer 2 2014

I detta nummer av Medvind får du veta mer om ökad luftfuktighet och hur det påverkar gamla hus. Vi berättar även om FNs klimatpanel IPCC och de rapporter som hittills presenterats. Läs också om hur forskare genom omfattande analysarbete återskapat vädret i Europa för de senaste 30 åren. Resultatet är...
Typ: Medvind, Meteorologi, Hydrologi, Oceanografi, Klimat, Forskning
Författare:
Publicerad: 01 July 2014

Medvind, nummer 1 2014

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om den nya webbtjänsten HydroNu , ett nytt verktyg i arbetet med vattenmiljön. Tjänsten visualiserar aktuella vattenflöden och ger även prognoser framåt. Vi berättar också om att SMHI medverkar i ett europeiskt forskningsprojekt om prognoser för...
Typ: Medvind, Meteorologi, Hydrologi, Oceanografi, Klimat, Forskning, Öppna data
Författare:
Publicerad: March 2014

Medvind, nummer 3 2013

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om ett verktyg som hjälper dig planera efter solens ljus, och ett annat som gör det lätt för dig att se klimatscenarier. Vi berättar att SMHI driver ett europeiskt projekt som ska ge vattenappar med hjälp av öppna data. Dessutom kan du läsa om "Strategi...
Typ: Medvind, Meteorologi, Hydrologi, Oceanografi, Klimat, Forskning, Öppna data
Författare:
Publicerad: October 2013

Medvind, nummer 2 2013

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om "Stora miljövinster för sjöfarten" och "Mer om mer öppna data”. Desutom skriver vi om att "Sveriges kustvatten ska mätas kontinuerligt" och om "Hydrologiskt utvecklingsarbete i Namibia. SMHIs klimatexpert Markku Rummukainen berättar om sitt arbete...
Typ: Medvind, Meteorologi, Hydrologi, Oceanografi, Klimat, Miljö, Forskning, Öppna data
Författare:
Publicerad: May 2013

Medvind, nummer 1 2013

I det här numret av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om "Framtidens pollenprognoser" och att "Satellitdata berättar om Arktis smältande is”. Desutom skriver vi om att SMHI nu kan använda mer detaljerade satellitbilder i prognosarbetet, och att en ny utredning leder "Ett steg närmare fler vindkraftverk...
Typ: Medvind, Meteorologi, Forskning, Hydrologi, Oceanografi, Klimat, Miljö
Författare:
Publicerad: March 2013

Medvind, nummer 4 2012

I det här numret av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att "Fjällanläggningar anpassar till klimatet: Natursnö inte längre självklart" och "Ny metod beräknar nedisning på vindkraftverk”.”Hur var vädret?” är en ny webbtjänst som testas. Vi skriver även om att ”Umeå visar luftkvalitet på hemsida” och...
Typ: Medvind
Författare:
Publicerad: 11 December 2012

Medvind, nummer 3 2012

I SMHIs nyhetsblad Medvind kan du den här gången bl.a. läsa om "Ny analys om temperaturväxlingar: Risken för halka har ökat" och "Ny vädersatellit ska ge bättre data", samt att skyfall har blivit vanligare, att smhi.se nu har dagliga åskkartor och att SMHI driver ett projekt för att stärka Botswanas...
Typ: Medvind
Författare:
Publicerad: October 2012

Medvind, nummer 2 2012

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att SMHI har utvecklat en virtuell mätmast som ger snabbare projektering av vindkraft. Du kan även läsa om ”Minskad tillgång på vatten under framtidens somrar”, ”Nytt forskningsprojekt: Förbättrad beredskap för lokala extrema vattenflöden”, ”SMHI...
Typ: Medvind
Författare:
Publicerad: 28 May 2012

Medvind, nummer 1 2012

I årets första nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att forskare utvecklar nya metoder som kan förbättra vårflodsprognosen. Du kan även läsa om ”EU-uppdrag att förvarna om översvämningsrisker”, ”Idag kan klimatforskningen ge säkrare underlag”, ”Väderdata för nedladdning på Luftwebb” och ”SMHI...
Typ: Medvind
Författare:
Publicerad: 12 March 2012

Medvind, nummer 4 2011

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att SMHI genomför arabregionens första klimateffektstudie. Du kan även läsa: ”Ändrat klimat ökar övergödningen i Östersjön”, ”Luftföroreningarna minskar fram till 2020”, "Ny satellit ger mer och bättre väderdata" och ”SMHI levererar väderfilmer till...
Typ: Medvind
Författare:
Publicerad: 01 December 2011

Sök tidigare

År