Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 41, 2021

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Avkylningen av ytvattnet hade nu startat i alla havsområden. Generellt noterades enbart normala ytvattentemperaturer. I djupvattnet återfanns i vissa …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: november 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 37-38, 2021

Temperaturen i ytvattnet i alla havsområden var normal och varierade mellan 14–18 grader, kallast i västra Gotlandsbassängen. I alla havsområden fanns ett väl omblandat ytlager skilt från underliggande vatten av ett temperatursprångskikt på mellan 10–20 meters djup. Salthalten i ytvattnet var högre …

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad: oktober 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 34-35, 2021

SMHI genomförde en syre- och näringskartering under SLU Aquas fiskeexpedition; the International Bottom Trawl Survey (IBTS-Q3), som täcker Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. SMHI deltar på denna expedition för att utföra CTD-mätningar i samband med varje tråldrag och för att ta vattenprover för den …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: september 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 32-33, 2021

Det något mildare och blåsigare vädret under augusti hade medfört att temperaturen i alla havsområden minskat och var nu normala vid det flesta stationer. I alla havsområden fanns ett väl omblandat ytlager skilt från underliggande vatten av ett temperatursprångskikt på mellan 15–20 m djup. Vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad: augusti 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 28, 2021

Det varma vädret under juni och juli har medfört att ytvattentemperaturen i samtliga havsområden, förutom Skagerrak var högre än normalt. Salthalten var fortsatt högre än normalt i östra delen av Egentliga Östersjön samt i delar av dess djupvatten.

Löst oorganiskt kväve och fosfor i ytvattnet var …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: juli 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 23, 2021

I samtliga havsområden observerades en uppvärmning med yttemperaturer över 15 ℃ med en termoklin som följd, vilket motsvarar vad som är normalt i juni. Salthalten var mer varierande, omkring 7 psu i Östersjön, mellan 12-18 psu i Öresund och Kattegatt. Vilket är högre än normalt i ytan i Öresund och …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: juli 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 20, 2021

Uppvärmning av ytvattnet i alla havsbassänger fortsatte i maj. Vid flera stationer var ökningen cirka 5℃ jämfört med mätningen föregående månad. Salthalten i ytvattnet vid de yttre stationerna i Skagerrak var något över det normala. I Kattegatt, som vid föregående månads besök hade en salthalt över …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: juni 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 15, 2021

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Uppvärmning av ytvattnet i alla havsbassänger fortsatte i april. Mest ökade temperaturen i Kattegatt med 2℃ sedan besöket i mars. I Skagerrak och Kattegatt …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: april 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 11, 2021

Det kalla ytvattnet som fanns i Skagerrak och Kattegatt under föregående expedition hade blandats ned i vattenkolumen, och temperaturen var nu 3,5–5℃. För stationerna i Egentliga Östersjön var ytvattentemperaturen i princip oförändrad sedan föregående månad, och höll sig vid de flesta stationer …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: mars 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 3-5, 2021

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and the Kattegat.

Mapping of winter nutrient conditions was performed in the Skagerrak at 11 stations where complete hydrography were sampled, and 10 stations with only CTD. In the Kattegat area 14 …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: mars 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad