Professionella tjänster

SMHI erbjuder strategiska beslutsunderlag för professionella användare. Vi levererar branschanpassade produkter och konsulttjänster med kunskap som bygger på 100 forskares arbete. Vi möter behoven av information relaterad till luft, vatten, väder, miljö och klimat.

Minska risken för snöras

SMHIs webbtjänst hjälper dig som har ansvar för takskottning att enkelt planera och bedöma behovet av snöröjning.

Underlag inför byggnation utsatt för havsis

SMHI hjälper dig med de underlag som krävs inför byggnation vid kust där isbildning sker.

Bli larmad vid åska, kraftig blåst och snö

Förvarningar via sms, e-post och vår webbtjänst gör att du slipper bli överraskad av extremt väder. 

Professionella tjänster