Vattenwebb

Vattenwebb tillgängliggör modellberäkningar med S-HYPE och Kustzonsmodellen för sötvatten respektive kustvatten i Sverige. Allt är fritt att använda och ladda ner.

Ett stort arbete pågår runt om i Sverige med att nå ”god ekologisk status” i Sveriges söt- och kustvatten. SMHI bidrar till denna vattenförvaltning med att dels samla data om våra vattendrag, sjöar och kustvatten och dels genom att utveckla olika verktyg och tjänster som ska underlätta miljöarbetet.

På SMHI Vattenwebb hämtas resultat med den högupplösta hydrologiska modellen S-HYPE och Kustzonsmodellen. Vattenwebb är öppen för alla, men vänder sig främst till miljö- och vattenansvariga på nationella, regionala och lokala myndigheter. Det är en karttjänst där en växande mängd parametrar kan laddas ner för alla delavrinningsområden i Sverige.