Information om anlagda våtmarker

SMHI samlar in och lagrar information om våtmarker från Jordbruksverket och Länsstyrelserna. Syftet är att förvalta en nationell databas för anlagda våtmarker i Sverige samt erbjuda information om anlagda våtmarker för nedladdning.


Våtmarker som lagras i databasen är våtmarker för närsaltsreduktion som tar emot vatten från definierade tillrinningsområden. Det utesluter dock inte att även andra våtmarker rapporteras in. Rapportering från Jordbruksverket och respektive Länsstyrelsen till SMHI görs löpande, dock minst en gång per år.

Till anlagda våtmarker i Vattenwebb.