Väg och spår

SMHIs tjänster för vinterväghållning och spårhållning hjälper dig att sätta in rätt åtgärd i rätt tid för rätt plats. Våra webbtjänster för bedömning av luftkvaliteten hjälper dig till en snabb och enkel utvärdering av luftföroreningshalter.

Fler tjänster inom Väg och spår

Undvik snöras från tak

Enkel hjälp att bedöma risken för att snö ska rasa från taken. Du som har ansvar för takskottning får en snabb överblick av risken för snöras för olika typer tak

Kostnadseffektiv markvärme

Med prognosstyrd markvärme får du ett snöfritt underlag oavsett väderlek och du slipper värma upp i onödan. På så vis skonar du både miljön och plånboken.

Undvik snöras från tak

Enkel hjälp att bedöma risken för att snö ska rasa från taken. Du som har ansvar för takskottning får en snabb överblick av risken för snöras för olika typer tak

Kostnadseffektiv markvärme

Med prognosstyrd markvärme får du ett snöfritt underlag oavsett väderlek och du slipper värma upp i onödan. På så vis skonar du både miljön och plånboken.

Lär dig meteorologi för din verksamhet

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom grundläggande och fördjupad meteorologi med din verksamhet i fokus.

Effektiv spårhållning

Anpassad väderinformation som kan vara till stor hjälp för att bestämma operativa insatser för dig som arbetar med spårhållning och spårtransporter.

Kontrollera luftkvaliteten

SIMAIR hjälper kommuner, luftvårdsförbund och andra regionala aktörer att enkelt och kostnadseffektivt utvärdera halterna av luftföroreningar vid vägar.

Lär dig meteorologi för din verksamhet

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom grundläggande och fördjupad meteorologi med din verksamhet i fokus.

Effektiv spårhållning

Anpassad väderinformation som kan vara till stor hjälp för att bestämma operativa insatser för dig som arbetar med spårhållning och spårtransporter.

Kontrollera luftkvaliteten

SIMAIR hjälper kommuner, luftvårdsförbund och andra regionala aktörer att enkelt och kostnadseffektivt utvärdera halterna av luftföroreningar vid vägar.