Utbildning inom klimat och klimatanpassning

Vilka åtgärder och anpassningar behövs i er verksamhet? Vi erbjuder föreläsningar och skräddarsydda utbildningar om klimatförändringen till företag, kommuner och myndigheter. Vi utgår från och förklarar vetenskapen bakom klimatförändringen, dess orsaker och effekter med fokus på er verksamhet.

Den globala uppvärmningen väcker frågor i alla samhällssektorer. Det finns fortfarande stora osäkerheter i vad som händer med klimatet och hur klimatförändringen kommer att påverka förhållandena i Sverige. Trots detta behöver man redan nu ta hänsyn till klimatfrågan vid beslut som har konsekvenser över lång tid framöver. Detta gäller exempelvis investeringar i infrastruktur och dimensionering av stora anläggningar.

En dialog med våra experter kan öka förståelsen för klimatförändringens orsaker och effekter och hjälpa er att anpassa och förändra er verksamhet för det framtida klimatet.

Fokus på er verksamhet

Vi erbjuder klimatutbildningar som utgår från era kunskapsbehov och intressen.

Vi kan medverka allt från en timme till en heldag där fokus ligger på den vetenskapliga bakgrunden till klimatförändringen, kopplat till er region eller bransch. Vi samarbetar även med experter inom angränsande områden som fysisk planering eller geologi som vid behov kan medverka och bidra till ett helhetsgrepp.

Utbildningar kan arrangeras på plats hos er eller i våra lokaler och kan då kombineras med ett studiebesök på SMHI.

Gedigen kunskap hos våra föreläsare

Alla våra föredragshållare har en naturvetenskaplig bakgrund och många av dem arbetar dagligen med klimatfrågan och att framställa beslutsunderlag till myndigheter, kommuner och företag.

Varje föreläsare sätter sin egen personliga prägel på budskapet, men engagemanget i klimatfrågan och vår gemensamma framtid är något de alla delar.