Utbildning inom klimat och klimatanpassning

Vi erbjuder föreläsningar och skräddarsydda utbildningar om klimatförändring och klimatanpassning till konsulter, företag, kommuner och myndigheter.

Den globala uppvärmningen väcker frågor i alla samhällssektorer. Det finns fortfarande stora osäkerheter i vad som händer med klimatet och hur klimatförändringen kommer att påverka förhållandena i Sverige. Men medvetenheten om att vi behöver ta hänsyn till klimatfrågan vid långsiktiga beslut växer. Det gäller exempelvis investeringar i infrastruktur och dimensionering av stora anläggningar.

En dialog med våra experter kan öka förståelsen för klimatförändringens orsaker och effekter. Det ger stöd i arbetet att anpassa och förändra er verksamheten, så att den med högre säkerhet kan klara utmaningarna i det framtida klimatet.

Fokus på er verksamhet

Vi erbjuder utbildningar i klimat och klimatanapssning som utgår från era kunskapsbehov, erfarenheter och intressen. Vi kan genomföra utbildningar som omfattar allt från en timme till en heldag.

Den vetenskapliga bakgrunden till klimatförändringen, kopplat till er region eller bransch är grunden i våra utbildningar. Vi presenterar vilka klimatfaktorer som kan vara avgörande för er kommun, region eller verksamhet och hur anpassning till det framtida klimatet kan genomföras. Våra experter informerar om hur konkreta handlingsplaner och strategier för klimatanpassning kan tas fram. Ni får också en inblick i vilka planeringsunderlag som krävs för att få fram en klimatanpassningsplan.

Utbildningar kan arrangeras på plats hos er eller i våra lokaler i Norrköping. Då finns även möjlighet att kombinera med ett studiebesök på SMHI och den meteorologiska prognoscentralen.

Gedigen kunskap hos våra föreläsare

Alla våra föredragshållare har en naturvetenskaplig bakgrund, några även med samhällsvetenskaplig inriktning. Många av dem arbetar dagligen med klimatfrågan genom att ta fram professionella beslutsunderlag till myndigheter, kommuner och företag.

Varje föreläsare sätter sin egen personliga prägel på budskapet, men engagemanget i klimatfrågan och vår gemensamma framtid är något de alla delar.