Försäkringsväder

SMHI Försäkringsväder är mer än bara väder. Genom våra varningsprognoser får ni snabba besked och behöver inte bekymra er över väderutvecklingen. SMHIs långa erfarenhet och tillgång till väderdata gör att du alltid kan vända dig till oss för att få svar på dina frågor.

En varningsprognos underlättar resursplaneringen och ger er trygghet, ni behöver inte bekymra er över väderutvecklingen. Efter en extremvädersituation skickas verifieringar för önskade mätstationer för snabb och enkel skadehantering.
SMHI hjälper er att ta fram uppgifter om isolerade händelser från våra mätstationer.

Vi ger dig trygghet

  • Vi håller koll på vädret och hjälper dig att inte bli överraskad av väder- och vattensituationer som kan vålla skada.
  • Du alltid kan vända dig till SMHI och få svar på hur vädret har varit vid olika tillfällen
  • Vi besitter lång meteorologisk, hydrologisk och oceanografisk erfarenhet och 100 år av väderdata.

Spara pengar genom att resursplanera inför stormar eller andra extrema vädersituationer, få snabb tillgång till verifierade väderdata  samt planera bemanningen utifrån väderrelaterad kundstorm.

Många valmöjligheter

Bastjänsten inbegriper förfrågningar via telefon, e-post eller fax gällande en klimatuppgift som ni behöver i er bedömning av skadan. Uppgiften hämtas från en närliggande väderstation till platsen för skadan och kan lämnas muntligt eller så skickas uppgifterna i tabellform.

Har inte SMHI någon väderstation i närheten finns det möjlighet att beställa Väderintyg. Då gör en meteorolog en bedömning av hur vädret sannolikt har varit på platsen för skadan och skriver ett intyg som blir underlag för er bedömning.

Plustjänsten innefattar meteorologiska och hydrologiska varningar till angivna e-postadresser.

Tilläggstjänsten Extremväder betyder att om vindstyrkor eller nederbördsmängder uppnår ett av er angivet villkor vid någon väderstation så skickar SMHI den uppgiften via e-post till er dagen efter att det har inträffat.