Istjänst

Istjänsten på SMHI kartlägger dagligen isförhållanden i svenska farvatten och tillhandahåller expertkompetens och planeringsunderlag för bl.a. den statliga isbrytarsverksamheten.

Iskartor och israpporter är tillgängliga för allmänheten.

För kundanpassade isprognoser som professionell tjänst, kontakta våra säljansvariga.