Istjänst

Istjänsten på SMHI kartlägger dagligen isförhållanden i svenska farvatten och tillhandahåller expertkompetens och planeringsunderlag för bl.a. den statliga isbrytarsverksamheten.

Iskartor och israpporter är tillgängliga för allmänheten och finns här.

För kundanpassade isprognoser som professionell tjänst, kontakta våra säljansvariga.