Sjöfart

SMHIs tjänster hjälper dig till lönsam och säker sjöfart med möjlighet till efteranalyser. Vid en utsläppssituation till havs kan SMHIs webbaserade verktyg spåra källan till föroreningen.

Tjänster för dig som är...

Oljespridningstjänster

OceanWeb

Is

Tjänster för dig som är...

Oljespridningstjänster

OceanWeb

Is